PRO VITA© Parengė Robertas Skrinskas

 PSEUDOARGUMENTAI ŽUDYTI                                                                         

    Moterys per ilgai buvo aklos, kad staiga pasidarytų protingos (Mary R.Joyce).
    Užsienyje klinikos, darančios abortus, gauna fantastišką pelną. Pavyzdžiui, abortų biznis vien Niujorke kasmet duoda daugiau kaip 100 milijonų dolerių pelną. Personalas, be abejo, propaguoja abortus. Abortus darančio gydytojo pajamos 6 kartus didesnės nei chirurgo.
    Lietuvoje moterų konsultacijoje dažniausiai moterį ne pasveikina, bet sutinka klausimu, ar gimdysi, ar nutrauksi nėštumą?

medicininiai                socialiniai                teisiniai                etiniai             Jusu poziuris