© PRO VITA ŽINIOS ARCHYVAS 2021 02 parengė   Robertas Skrinskas   SVETAINĖ


2021 02 28 Brolio Pauliaus Vaineikio, OFM, liudijimas: „Dvasinis sukilimas prasidėjo: Už Kristų, už šeimą, už Lietuvą!“ http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/brolio-pauliaus-vaineikio-ofm-liudijimas-dvasinis-sukilimas-prasidejo-uz-kr
***
Palėvenės šv. Domininko parapija https://www.facebook.com/474658779690309/videos/1117678689056741/
***
2021 02 27 Žmogaus teisių gynėjai prašo T. V. Raskevičiaus atstatydinimo: ignoruoja ne jo pažiūrų organizacijas. Kreipimąsi pasirašė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos Helsinkio grupė, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Nepartinis demokratinis judėjimas, Lietuvos nacionalinė vartotojų teisių asociacija, Piliečių gynybos paramos fondas, Lietuvos tėvų forumas, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija ir Laisvos visuomenės institutas. http://www.propatria.lt/2021/02/zmogaus-teisiu-gynejai-praso-t-v.html
***
2021 02 28 Audrius Bačiulis. Kodėl kai kas taip kovoja už Stambulo konvencijos pasirašymą. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/audrius-baciulis.-kodel-kai-kas-taip-kovoja-uz-stambulo-konvencijos-pasiras
***
2021-02-28 Rengiamas „Didysis šeimos gynimo maršas 2021“ Dėl ideologinio karo metodais vykdomos agresyvios genderistinės propagandos ir valdančiosios daugumos rengiamų įstatymų, prieštaraujančių Tautos referendumu priimtai Lietuvos Respublikos Konstitucijai, MES VIENIJAMĖS! Neabejingi Lietuvos piliečiai ir visuomeninės organizacijos organizacijos rengia DIDĮJĮ ŠEIMOS GYNIMO MARŠĄ.
Automobilių kolona važiuosime iš Klaipėdos į Vilnių, pakeliui prisijungiant visų šalies regionų dalyviams. Susirinksime į visos Lietuvos ir už jos ribų esančios Tautos vienybės ir protesto mitingą Vingio parke. Renginys bus visos Tautos, susitelkusios ne TIK Lietuvoje Valios išraiška mūsų valdžiai. Tikėkimės, jog jai užteks proto nedaryti kliūčių, nes rengiame ir alternatyvius variantus šiam atvejui. https://www.sidabre.lt/aktualijos/prasideda-organizuotas-visuomenes-pasipriesinimas-didysis-seimos-gynimo-marsas-2021  https://kaunoforumas.com/2021/02/27/prasideda-organizuotas-visuomenes-pasipriesinimas/  https://youtu.be/ZuK3pRpwgkY 
***
Spaudos konferencija dėl 350 000 parašų ir dėl "Šeimos gynimo maršo 2021" https://www.youtube.com/watch?v=-jVy9Bl7Pt8&feature=emb_rel_end
***
2021 02 28 Arkivysk. Kęstutis Kėvalas kunigams: Drąsinkime vieni kitus būti aktyvius ir nebijoti tų, kurie prieštarauja prieš teisę pasisakyti. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/arkivysk.-kestutis-kevalas-kunigams-drasinkime-vieni-kitus-buti-aktyvius-ir
***
2021-02-28 Tomo Vilucko interviu su br. Pauliumi Vaineikiu, OFM. https://youtu.be/BR3B5-gLsho
***
2021 02 26 Kapeliono Pauliaus Vaineikio atsakymas „LGBTišnikams“ „ŠAUKIU AŠ TAUTĄ NUODĖMĖS UŽGUITĄ“ https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/kapeliono_pauliaus_vainekio_atsakymas_lgbtisnikams/
***
 Prof. Jokūbaičio pasisakymas https://youtu.be/iEVrAj4ZjGU
***
2021 02 26 JT ataskaita skatina seksą vaikams, kritikuoja tėvus už tai, kad jie blokuoja jų seksualinę laisvę. https://www.lifenews.com/2021/02/26/un-report-pushes-sex-on-kids-criticizes-parents-for-blocking-their-sexual-freedom/
***
JAV. Tenesio valstijoje įstatymas draus vyriausybę versti žmones skiepytis skiepais, pagamintais naudojant abortuotų kūdikių ląsteles. https://www.lifenews.com/2021/02/26/tennessee-bill-bans-government-from-forcing-people-to-get-vaccines-using-cells-from-aborted-babies/
***
Planned Parenthood gavo 1,6 milijardo dolerių, uždirbo 70 milijonų dolerių pelno iš kūdikių nužudymo abortų metu. https://www.lifenews.com/2021/02/26/planned-parenthood-brought-in-1-6-billion-made-70-million-profit-from-killing-babies-in-abortions/
***
2021-02-26 Velionio prezidento A. Brazausko žentas A. Usonis pripažįsta kaltę „Vaisingumo klinikos“ byloje. https://tv.lrytas.lt/zinios/lietuvos-diena/2021/02/26/news/velionio-prezidento-a-brazausko-zentas-a-usonis-pripazista-kalte-vaisingumo-klinikos-byloje-18446451/
***
Išskirtinai Jums pateikiame jaunuolio Dovydo Norkūno mintis apie Stambulo Konvenciją. Gero žiūrėjimo. https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/dovydas_norkunas_kam_reikia_stambulo_konvencijos/
***
Dovydas Norkūnas. 7 FAKTAI. KODĖL NEGALIME RATIFIKUOTI STAMBULO KONVENCIJOS
https://www.youtube.com/watch?v=k1ECh_c9wGI 
***
 2021 02 25 Australija. 3 metų berniukas Samson Farkas iš Far North Queensland devynis kartus „kliniškai mirė“, bet pranoko gydytojų lūkesčius, kai mama atmetė abortą. Buvo patyręs smegenų išemiją ir atlaikė dvi atviros širdies operacijas.
Jo mama Renee McIntosh sakė, kad gydytojai patarė daryti abortą, bet ji atsisakė. Gimė 31 nėštumo savaitę. Samsonas turi hipoplastinį kairiosios širdies sindromą - retą apsigimimą, kuris veikia normalią kraujotaką per širdį. Jis gimė su puse širdies.
https://www.lifenews.com/2021/02/25/3-year-old-boy-has-died-nine-times-but-beats-doctors-expectations-after-mom-rejected-abortion/ 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9047961/Meet-brave-little-boy-born-half-heart-whos-died-nine-times-defied-doctors.html
***
Izraelio vyriausybė dalins visų, atsisakiusių COVID vakcinos, vardus ir asmeninę informaciją. https://www.lifesitenews.com/news/breaking-israeli-govt-to-share-names-personal-info-of-anyone-who-refuses-covid-vaccine
***
Demokratų valdoma Kalifornijos valdžia baus parduotuves 1000 USD bauda, jei bus berniukams ir mergaitėms skirti skyriai. https://www.lifesitenews.com/blogs/california-bill-would-force-stores-to-have-gender-neutral-toy-sections 
***
2021.02.24 Vatikano radijas. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) pasiuntė laišką Europos parlamento (EP) pirmininkui, kuriame išsakė keletą pastabų dėl EP rezoliucijos apie teisę į abortą Lenkijoje. Jame pažymima, kad nėra „teisės į abortą“ ir kad šis klausimas yra šalių apsisprendimo reikalas.
„Norime pabrėžti, kad teisiniu požiūriu Europos Sąjungos teisė ar Europos žmogaus teisių konvencija nesuteikia teisės į abortą. Šis klausimas yra paliktas valstybių narių teisinėms sistemoms“, – primenama COMECE pastabose. Europos Sąjunga turi teisę ribose, kurios jai buvo suteiktos valstybių narių, pasirašiusių atitinkamas sutartis. Šio principo gerbimas, kaip nurodoma pačios Europos Sąjungos sutartyje, yra esminis ES funkcionavimui pagal teisės viršenybės (teisinės valstybės) principą.
COMECE laiške išreiškiamas susirūpinimas dėl dar vienos Europos Parlamento rezoliucijos formuluotės, kuri kvestionuoja pamatinę sąžinės prieštaros teisę, išplaukiančią iš sąžinės laisvės, kuri įtvirtinama Europos Sąjungos pamatinių teisių chartijoje.
„Tai labai neramina žinant, kad sveikatos sektoriuje sąžinės prieštarautojai dažnai yra diskriminuojami. Mūsų požiūriu šis neteisingas stigmatizavimas neturi būti skatinamas“, – pažymima COMECE laiške Europos parlamento pirmininkui.
Pamatinės laisvės – tame tarpe minties, sąžinės ir religijos – yra visuotinės, neatimamos, nedalomos ir tarpusavyje susijusios. Europos Sąjungos chartijoje nurodoma, kad taip pat būtina gerbti nacionalines konstitucines tradicijas, nacionalinę teisę. https://www.vaticannews.va/lt/pasaulis/news/2021-02/abortai-ep-rezoliucija-ir-comece-pastabos.html
***
2021.02.24 Vatikano radijas. Kai žmogaus teisių institucijos atsigręžia prieš tai, ką turi saugoti. Kai žmogaus teisė yra atskiriama nuo jos pagrindo, ji rizikuoja būti iškraipoma. Tai iliustruoja teisės į gyvybę virsmas teise į pagalbą nusižudyti arba nutraukti negimusio vaiko gyvybę, pareiškė arkivyskupas Gallagheris, nuotoliniu būdu kalbėdamas JTO Žmogaus teisių tarybos posėdyje. https://www.vaticannews.va/lt/pasaulis/news/2021-02/zmogaus-teisiu-institucijos-atsigrezia-pries-tai-ka-turi-saugot.html
***
Raimondas Navickas. „Neapykantos kalbos“ kriminalizavimo per ANK afera yra antikonstitucinė ir antidemokratinė. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/raimondas-navickas.-neapykantos-kalbos-kriminalizavimo-per-ank-afera-yra-an
***
2021 02 25. Lietuvoje kilo dar iki šiol neregėtas puolimas prieš kun. A. Toliatą už tai, kad viso labo pasidalijo kvietimu pasirašyti peticiją, raginančią neratifikuoti Stambulo konvencijos.  2021 02 25 Simonas Bendžius. Kaip tapti nekenčiamam. https://www.bernardinai.lt/kaip-tapti-nekenciamu/ Kunigo A. Toliato atvejis, arba ką Lietuvoje sakyti nuo šiol draudžiama. https://apps.alfa.lt/alfaAMP/straipsnis.php?id=50439019 Vytautas Sinica. Kaip iš Toliato pavyzdį darė. http://www.propatria.lt/2021/02/vytautas-sinica-kaip-is-toliato-pavyzdi.html
Buvo ir anksčiau puolimų prieš kunigus. 2019 m. kaip skelbė šalies naujienų portalai, kunigas, vienuolis pranciškonas Arūnas Peškaitis socialiniame tinkle pasidalijo komentaru prie įrašo apie kandidatę Ingridą Šimonytę, kritikuodamas jos liberalų požiūrį į abortus, eutanaziją, šeimos sampratą. „Feisbuke“ dalytasi ir Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos vikaro kunigo Roberto Grigo mintimis, jis taip pat agitavo prieš I. Šimonytę.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/socialiniuose-tinkluose-dvasininku-agitacija-vyskupai-primena-grieztas-taisykles.d?id=81203601
Tuomet vyskupai paskelbė: Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. gegužės 14-16 d. plenarinį posėdį. Užfiksavus keletą dvasininkų vykdomos politinės agitacijos socialiniuose tinkluose atvejų, Lietuvos vyskupai dar kartą primena, kad kunigai pašaukti skelbti Evangeliją ir tarnauti toms bendruomenėms, kurios jiems yra pavestos. Kaip nustato kan. 287 § 2, «dvasininkai ir vienuoliai neturi aktyviai dalyvauti politikoje ir politinių partijų veikloje, nebent kompetentingos bažnytinės valdžios sprendimu tai būtų reikalinga Bažnyčios teisėms ginti ar bendram gėriui skatinti».“ http://lvk.lcn.lt/naujienos/,338
Kanonų teisės kodeksas draudžia veikti tik aktyviai politinių partijų veikloje. Oficialus CIC tekstas: „Dvasininkams neleidžiama aktyviai dalyvauti politinių partijų veikloje ir vadovauti profsąjungoms, nebent, kompetentingos bažnytinės valdžios sprendimu, tai būtų reikalinga Bažnyčios teisių gynimui ar bendros gerovės įtvirtinimui“ (Kan. 287, § 2) Kaip matome, apie vienuolius minėtas kanonas irgi nieko nesako. (Pvz. vienuolė Nijolė Sadūnaitė).
Dabar vyskupai paskelbė: Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2021 m. vasario 22–24 d. plenarinį posėdį.
Ganytojai apsvarstė visuomenėje kilusias iniciatyvas, kuriomis siekiama palaikyti šeimą kaip visuomenės pagrindą. Vyskupai pasidžiaugė visuomenės aktyvumu svarstant šį klausimą įvairiomis formomis. Pabrėžta, kad piliečių teisė pasisakyti svarbiais visuomenės gyvenimo klausimais yra labai svarbi demokratinės visuomenės gyvenimo dalis.“ https://lvk.lcn.lt/naujienos/,450
Apie kunigus šiame pareiškime nieko nesakoma. Nes ne visos piliečių teisės galioja kunigams. Jei piliečiai gali dalyvauti partijų veikloje ir vadovauti profsąjungoms, būti renkamiems į Seimą, tai kunigams tai draudžiama. Taigi, pilietis ir kunigas nėra šiuo diskutuojamu klausimu, tapačios sąvokos.
Pasiūlymas yra toks: reikia aiškumo ir sutarimo dėl kunigo galimybės pasisakyti aktualiomis vertybinėmis - moralinėmis temomis. Ar kunigas gali būti laikomas normaliu atsakingu piliečiu ir viešai socialinėse platformose, per interviu ir kt. medijų kanalus pasisakyti vertybiniais klausimais, kaip abortai, eutanazija, dora, blaivybė, šeimos ir kitos tradicinės vertybės? Ar tai „politika“? T.y., kaip aukščiau išdėstyta, tai kanonas nedraudžia. Bet jei interpretuojama kaip dalyvavimas „politnių partijų veikloje“, tada  kunigui griežtai draudžiama.
Beje, atkreiptinas dėmesys, kad pirmiausiai kunigams kalbėti uždrausti siekia visokiausios žmogaus teisių aktyvistės ir liberalių demokratinių teisių gynėjai. Todėl siūlau, kad Lietuvos Vyskupų Konferencija drauge su Teisėjų taryba, atsižvelgusios į Kanonų teisę ir Lietuvos Konstituciją pasirašytų Memorandumą ir padėtų tašką. Kun. R. Skrinskas.

***
2021 02 24 Planned Parenthood praėjusią savaitę paskelbė naujausią metinę ataskaitą apie 2019–2020 finansinius metus. Ir vis dėlto verslas klesti. Suskaičiavo 354 871 abortų per 2019–2020 m. Nuo 1970 m. nužudė virš 8,6 mln. kūdikių abortų metu. https://www.lifenews.com/2021/02/24/planned-parenthood-has-killed-8-6-million-babies-in-abortions/
***
Naujo filmo „Roe v. Wade” premjera pristatys istoriją, kas iš tikrųjų įvyko. https://www.lifenews.com/2021/02/24/new-movie-roe-v-wade-premiers-friday-to-tell-the-story-of-what-really-happened/
***
Sidnėjaus katalikai atgailavo dėl LGBT pasirodymo, vykusio už katedros laiptų. https://www.lifesitenews.com/news/sydney-catholics-make-reparation-on-their-knees-for-lgbt-show-held-outside-cathedral-steps
***
Faustina & Abortai https://www.churchpop.com/2021/02/01/did-jesus-reveal-the-divine-mercy-chaplet-to-end-abortion-the-clues-in-st-faustinas-diary/
***
Dabar vyksta asmenybės naikinimas. Velnias asmeninės atsakomybės riboms naikinti naudoja pliuralizmo arba abejingumo principą.
Kas yra pliuralizmas Bažnyčios gyvenime? - Tai erezijos, skilimai, pasidalinimai, sektos.
Kas yra pliuralizmas valstybės atžvilgiu? - "Suskilusi karalystė neišsilaikys", tai pilietinis karas. Kas yra pliuralizmas nacionaliniame gyvenime? - Tai genocidas ne tik prieš mažas, bet ir prieš dideles tautas. O kas yra pliuralizmas šeimos gyvenime? - Tai neištikimybė, seksualinis pasileidimas. O kas yra pliuralizmas asmeniniame gyvenime? - Tai šizofrenija.
Jei mes norime pilnaverčio žmogaus, o jis formuojasi šeimoje, savo nacionalinėje tradicijoje, savo šalyje, savo religinėje tradicijoje. Be šito žmogus negali gyvuoti.
Šeima yra meilės mokykla. Ir kai mes išeiname pro šeimos slenkstį, mes meilę nešame toliau. O toliau eina tauta, kurioje mes gyvename. Tai antroji meilės mokykla. Ir jeigu aš išmokau savo šeimoje pagarbos vyresniems, jaunesniems, aš toliau nešu šitą meilę tarp žmonių, kurie supa mano šeimą. Aukščiausia meilės pakopa, tai Bažnyčia. Bažnyčioje nėra nacionalinių sienų. Bažnyčioje net nėra atskyrimo vyrų nuo moterų. Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi esate viena Kristuje Jėzuje! Gal 3,26-28 Bažnyčia egzistuoja ne tam, kad ištrintų lytinius skirtumus, ne todėl, kad trintų nacionalinius skirtumus, o kad subažnytinti (vosecerkvliatj) santykius tarp žmonių, tarp skirtingų lyčių, kai kuriamos šeimos. Kad subažnytinti nacionalinius ypatumus tarp vienos ar kitos etninės grupės. Protojerėjus Olegas Steniajevas. https://www.youtube.com/watch?v=NXFtdcF7e2Y
***
2021-02-16 PETICIJA – PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ https://laisvavisuomene.lt/peticija-pries-lyciai-neutralios-partnerystes-iteisinima/
***
2021-02-22 Kas antras žmogus vaikystėje turėjo sunkumų, susijusių su alkoholio vartojimu šeimoje. Departamento duomenimis, Lietuvoje kas antras žmogus vaikystėje turėjo sunkumų, susijusių su alkoholio vartojimu šeimoje, 50 proc. vaikų girdėjo, kaip tėvai pykstasi dėl alkoholio vartojimo, 44 proc. galvojo, kad vienas iš tėvų turi alkoholio vartojimo problemų, 30 proc. bandė skatinti tėtį ar mamą atsisakyti alkoholio vartojimo. 2020 m. Departamento vykdyto mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų tyrimo duomenimis, 74 proc. tėvų, augindami vaikus, vartojo arba vartoja alkoholį, o 67 proc. tai darė prie savo vaikų. G.Belian pažymėjo, kad vaikai ieško pagalbos, 2019 metų duomenimis 6162 vaikai ir paaugliai skambino į „Vaikų liniją“ ir kalbėjosi dėl santykių su tėvais, liūdesio, prislėgtumo, baimės, nerimo ir vienišumo jausmų. https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2021/02/22/news/kas-antras-zmogus-vaikysteje-turejo-sunkumu-susijusiu-su-alkoholio-vartojimu-seimoje-18253166/
***
2021-02-22 A.Žukausko žviegiančiais išvadinti tėvai kreipėsi į Seimą. Buvęs VU rektorius, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūro Žukauskas, kolegei parlamentarei pasiūlius į komitetą pakviesti dėl lytinio ugdymo mokyklose suinteresuotas organizacijas, pirmininkas atrėžė: „Aš nežadu kviesti žmonių, kurie žviegia, kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos. Žviegiančiais išvadintos tėvų organizacijos prašo Seimo vadovybės pradėti tyrimą dėl tokio komiteto pirmininko elgesio.
Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Darius Trečiakauskas
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos vadovė Violeta Vasiliauskienė
Laisvos visuomenės instituto vadovė Diana Karvelienė
Sąjungos „Vardan Šeimos" pirmininkė Edita Morkūnienė
Mokymosi šeimoje asociacijos pirmininkė Agnė Kundrotienė https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/azukausko_zviegianciais_isvadinti_tevai_kreipesi_i_seima/
***
Gintaras FURMANAVIČIUS: Stambulo konvencija per baudžiamojo kodekso prizmę. https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/gintaras_furmanavicius_stambulo_konvencija_per_baudziamojo_kodekso_prizme/
***
2021 02 21 Neįtikėtina: 11 vaikų su rusų milijonieriumi auginanti moteris teigia planuojanti turėti 105 atžalas. 23-ejų rusė, per 10 mėnesių drauge su 56-erių vyru milijonieriumi susilaukusi dešimties surogatinių motinų pagimdytų kūdikių, tvirtina norinti turėti 105 kitų moterų išnešiotus vaikus. Rusė atskleidė, kad drauge su milijonieriumi vyru planuoja turėti iki 105 biologinių vaikų. Per vos 10 mėnesių pora susilaukė dešimties surogatinių motinų pagimdytų kūdikių, rašo dailymail.co.uk.
Iš Maskvos kilusi 23-ejų Kristina Ozturk su savo turtinguoju vyru – 56-erių viešbučio savininku Galipu Ozturku susipažino atostogaudama Sakartvelo pajūrio kurorte Batumyje.
Būdama 17 metų, Kristina susilaukė dukters Vikos. Moteris pasakoja, kad pora nutarė pasinaudoti surogatinių motinų paslaugomis, nes norėjo greitai susilaukti kaip įmanoma daugiau vaikų. https://www.delfi.lt/veidai/ivairenybes/neitiketina-11-vaiku-su-rusu-milijonieriumi-auginanti-moteris-teigia-planuojanti-tureti-105-atzalas.d?id=86497131
***
2021 02 19 Lenkija siūlo milijonus baudų didelėms technologijų įmonėms „Facebook“, „Twitter“ ir kitoms už politinių, religinių ir moralinių pažiūrų cenzūravimą savo platformose. https://www.lifenews.com/2021/02/19/poland-proposes-millions-in-fines-for-big-tech-companies-that-censor-conservatives/
***
2021 02 19 Visuomenininkai nepasiduoda: įsiveržė į Seimą patys. Bandys įteikti šimtus tūkstančių parašų besislapstančiai Seimo pirmininkei. https://bit.ly/3k1w05A
***
Respublika.lt 2021 02 19 Diktatūra neapykantos nusikaltimų pavidalu. Politologas Marius Kundrotas dėl vieno išsakyto juokelio apie seksualines mažumas socialiniame tinkle šiuo metu laukia teismo. Pavasarį jį pasiekė nelaukta žinia, kad dėl jo pasisakymo pradėtas ikiteisminis tyrimas. M.Kundrotas kaltinamas pagal BK 170 straipsnį - kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Už anekdotą apie gėjus - iki trejų metų. Vyras įsitikinęs, kad straipsnis, pagal kurį jis yra kaltinamas, labiau primena susidorojimo įrankį, kuris tam tikras visuomenės grupes paverčia neliečiamomis. „Labai keista, kai demokratinėje valstybėje atsiranda grupių, apie kurias galima kalbėti tiktai gerai arba nieko. Negalima nei kritikuoti, nei juokauti apie jas. Aiškiai pastebimi ir dvejopi standartai: antai, Arūnas Valinskas pasiūlė šaudyti Valdemaro Tomaševskio komandą. Ir nieko. Nepradėtas net ikiteisminis tyrimas. Įsivaizduokime, kas dėtųsi, jeigu jis būtų taip papokštavęs apie LGBT+ asmenis", - „Vakaro žinioms" sakė M.Kundrotas. https://bit.ly/3qEE8eA
***
Respublika.lt 2021 02 19 Politikai nori Stambulo ir taškas. Skelbiama, esą tai utopinis dokumentas kone tuojau pat išnaikinsiantis smurtą prie moteris. Tačiau konvencijai, kurioje biologinė lytis atskiriama nuo lyties socialiniu aspektu ir lytinės tapatybės, prieštarauja ir pačios moterys, ir Bažnyčios bendruomenė, ir šeimų atstovai. Kiekvieno mūsų gyvenimą pakeičiančios konvencijos priėmimo klausimą Seimas sprendžia ne tik neatsiklausęs, bet ir neklausydamas Tautos balso. https://bit.ly/3qzyVoo
***
2021 02 18 Pietų Karolinos gubernatorius Henry McMasteras (R)pasirašė įstatymą dėl abortų uždraudimo, kai prasideda negimusio kūdikio širdies plakimas. https://www.lifenews.com/2021/02/18/south-carolina-gov-henry-mcmaster-signs-bill-to-ban-abortions-when-unborn-babys-heartbeat-begins/
***
Šokiruojantis pranešimas rodo, kad Belgijos ir Nyderlandų gydytojai išžudo tūkstančius pacientų. Vienoje įsikūręs Medicinos antropologijos ir bioetikos institutas (IMABE) šį mėnesį pranešė, kad eutanazijos būdu nužudytų ir padėtų nusižudyti žmonių skaičius Belgijoje išaugo nuo vos 24 2002 m. Iki 2656 2019 m.
Per tą patį laikotarpį Olandijoje pagal savižudybę nužudytų žmonių skaičius padidėjo nuo 1 882 iki 6 361. https://www.lifenews.com/2021/02/18/shocking-report-shows-doctors-in-belgium-and-netherlands-are-euthanizing-thousands-of-patients/
***
Tyrėjas psichoterapeutas James Caspian, 61, kurio universitetas atšaukė lyties keitimo apgailestavimo tyrimą, perdavė savo bylą Europos žmogaus teisių teismui. https://christianconcern.com/news/researcher-blocked-from-study-into-trans-regret-takes-case-to-europe/  https://www.lifesitenews.com/news/researcher-takes-case-to-european-court-after-uk-university-cancels-phd-on-transgender-regret
***
2021-02-17 Bendrabučiai - "naujų žmonių" fabrikai, arba sugrįžtanti istorija. https://www.youtube.com/watch?v=bbX6CfiWhbk
***
Labai nuoširdžiai apie savo gyvenimą pasakoja Petras Mamonovas. 1d. https://www.youtube.com/watch?v=QnnyfGbQjss 2 d. https://www.youtube.com/watch?v=G6ZcDxi8Ze8
***
2021 02 17 Visuomenininkus pašiurpino LGBT propaganda per LRT. Kelios šeimų ir tėvų organizacijos kreipėsi į valdžios institucijas, LRT tarybą bei LRT administraciją, reikšdamos pasipiktinimą, kad per laidas, skirtas vaikams, nacionalinis transliuotojas varo homoseksualistų propagandą. ,,Įdomiosios pamokos" laidos metu svečiuose viešėjo save „lytiškumo ugdymo ekspertėmis" pristatančios lektorės iš Įvairovės ir edukacijos namų: Lina Juškevičiūtė ir VU ugdymo mokslų instituto doktorantė Akvilė Giniotaitė. Pamokos metu pasigirsta teiginys, kuriame akcentuojama įvairovė, konkrečiai - lytiniai santykiai tarp tos pačios lyties žmonių, ir jie yra prilyginami vienodai vertingi kaip ir santykiai tarp moters ir vyro. https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/visuomenininkus_pasiurpino_lgbt_propaganda_per_lrt/
***
2021 02 16 Lenkijoje vasario 14–21 dienomis vyksta 54-oji Maldos už tautos blaivumą savaitė. https://www.laikmetis.lt/lenkijoje-vyksta-maldos-uz-tautos-blaivuma-savaite/
***
2021-ieji yra paskelbti Žemaičių vyskupo, švietėjo, rašytojo, istoriko, Blaivybės sąjūdžio organizatoriaus Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais. Prieš 220 metų vasario 16 d. gimė Motiejus Valančius (1801–1875).
https://www.laikmetis.lt/220-uju-motiejaus-valanciaus-gimimo-metiniu-proga-galimybe-pagerbti-vyskupo-atminima/
***
2021 02 16 Feministės dabar abortinius vaistus vadina „praleisto periodo tabletėmis“, kad kūdikių žudymas skambėtų priimtiniau. https://www.lifenews.com/2021/02/16/feminists-now-call-abortion-drugs-missed-period-pills-to-make-killing-babies-sound-better/
***
2021 02 16 Londonas. Apklausa rodo, kad 25% „Pro-Life“ kolegijos studentų yra grasinama ir priekabiaujama dėl pažiūrų į abortus. https://www.lifenews.com/2021/02/16/survey-shows-25-of-pro-life-college-students-are-threatened-and-harassed-over-their-abortion-views/
***
MILWAUKEE, Wisconsin. Daktarė Sara Beltrán Ponce, Milvokio gydytoja rezidentė radiacinės onkologijos srityje, 2021 01 28 parašė „Twitter“, kad yra „nėščia 14 savaičių ir pilnai paskiepyta!“. Ji pasidalijo, kad gavo eksperimentinę CO VID vakciną, „norėdama apsaugoti save, savo kūdikį, savo šeimą, savo pacientus ir savo bendruomenę! Kai tai jums prieinama, raginu elgtis taip pat “. Po kelių dienų patyrė persileidimą. https://www.lifesitenews.com/news/pregnant-doctor-celebrates-taking-covid-vaccine-tragically-miscarries-days-later
***
Nepasitikėkite Vikipedija, tai „melo ir šmeižto platintojas“. https://www.wnd.com/2021/02/unnamed-partner-colluding-big-tech/  https://www.lifesitenews.com/news/online-newspaper-founder-dont-trust-wikipedia-its-a-purveyor-of-lies-slander 
***
Apie skiepus ir jų ryšį su abortais. https://s27589.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/12/COVID-19-Vaccine-Candidates-and-Abortion-Derived-Cell-Lines.pdf
***
Stambulo konvencija - Trojos arklys prie valstybės vartų. https://bit.ly/3dhoZfE
***
2021 02 14 Prieš 70 m. Marija iš Falkirk pagimdė 2 mėnesiais neišnešiotą dukrelę Barborėlę. Ji svėrė mažiau 1 kg. Bet ją pavyko išslaugyti. Dėkingumo ženklan ji numezgė 70 kepurėlių dėl neišnešiotų vaikų. https://www.hli.org.pl/ru/news-ru/5846-siedemdziesiat-czapeczek-dla-wczesniakow-z-okazji-70-tych-urodzin-przedwczesnie-urodzonej-corki-3.html
***
2021 02 13 Kaip milijardieriai LGBT padarė tokią galingą? https://www.laikmetis.lt/kaip-milijardieriai-lgbt-padare-tokia-galinga/
***
Ar rūkoriai turi pirmenybę Covid-19 vakcinai? Kelios Amerikos valstijos nusprendė, kad taip turėtų būti. Masačusetse, Naujajame Džersyje, Misisipėje, Pensilvanijoje ir Virdžinijoje, jie gali gauti vakciną anksčiau už mažos rizikos grupes. https://www.bioedge.org/bioethics/should-smokers-be-prioritised-for-the-vaccine/13704
***
„Facebook“ draudžia Biblijos ištraukas. Kvietimas išeiti iš šios platformos. https://www.youtube.com/watch?v=STkOKAjvBuM
***
Planned Parenthood siūlo paaugliams translyčių asmenų paslaugas. https://www.bioedge.org/bioethics/planned-parenthood-offering-transgender-service-to-teens/13705
***
2021 02 12 Abortų pramonė Planned Parenthood išnaudoja vaikus, parduoda jiems lyties keitimo hormonus, kad uždirbtų didelius pinigus. https://www.lifenews.com/2021/02/12/planned-parenthood-exploits-kids-sells-them-sex-change-hormones-to-make-big-bucks/
***
Niujorko meras demokratas Andrew Cuomo nuslėpė 15 000 mirčių slaugos namuose. https://www.lifenews.com/2021/02/12/andrew-cuomo-hid-15000-nursing-home-deaths-to-avoid-trump-admin-investigation/  CNN slepia Andrew Cuomo kaltę 15 000 mirčių slaugos namuose. https://www.lifenews.com/2021/02/12/cnn-hides-andrew-cuomos-coverup-of-15000nursing-home-deaths/  Ataskaita rodo, kad Andrew Cuomo išsiuntė į slaugos namus daugiau kaip 9000 C OVID pacientų, ir taip pasmerkė mirčiai daugiau nei 15 000 senjorų. https://www.lifenews.com/2021/02/12/report-shows-andrew-cuomo-sent-over-9000-covid-patients-to-nursing-homes-killing-15000-seniors/
***
Užpuolimai, vandalizmas ir grėsmės mirčiai: abortų aktyvistai daugiau nei 60 kartų užpuolė Gyvybės gynėjus 2020 m. https://www.lifenews.com/2021/02/12/assaults-vandalism-and-death-threats-abortion-activists-targeted-pro-life-people-60-times-in-2020/
***
2021-02-11 Beveik 300 tūkst. žmonių pasirašė peticiją dėl LGBT atstovo T. Raskevičiaus pašalinimo iš Seimo komiteto vadovų. P. Gražulis džiaugiasi žmonių aktyvumu. „Taip pat norime pabrėžti, kad renkat palaikymo balsus buvo neapsieita be cenzūravimo ir blokavimo viešojoje erdvėje. Portalas 15 min savavališkai, pažeisdamas žmogaus prigimtinę teisę reikšti savo nuomonę viešumoje pradėjo blokuoti nepriklausomos visuomenės iniciatyvą kviesti pilietinę visuomenę pasisakyti svarbiu žmonėms klausimu dėl V. Raskevičiaus atstovavimo Seimo žmogaus teisių komitete klausimu“, – pranešime spaudai teigė šios iniciatyvos organizatorius Raimondas Grinevičius. https://www.alfa.lt/straipsnis/50438068/beveik-300-tukst-zmoniu-pasirase-peticija-del-lgbt-atstovo-t-raskeviciaus-pasalinimo-is-seimo-komiteto-vadovu
***
Abortas žudo ir sužeidžia moteris. Planned Parenthood ir žiniasklaida nenori, kad žinotum. Operation Rescue išleido naują vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotos 67 medicininės ekstremalios situacijos, įvykusios Amerikos abortų įstaigose 2020 m., įskaitant vieną su abortu susijusią motinos mirtį. https://youtu.be/DlzbUBsFwyY  https://www.lifenews.com/2021/02/11/abortion-kills-and-injures-women-planned-parenthood-and-the-media-dont-want-you-to-know/
***
JK vyriausybė nurodo, kad daugiau nei 240 žmonių Didžiojoje Britanijoje mirė netrukus gavus vieną iš dviejų COVID skiepą. https://www.lifesitenews.com/news/breaking-uk-govt-says-over-240-people-in-britain-died-shortly-after-receiving-covid-jab
***
2021 02 10 Merai demaskavo COVID-19 statistiką. Neatitikimus statistikoje atskleidė Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, jos pavyzdžiu pasekė ir kitų savivaldybių vadovai. https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/merai_demaskavo_covid19_statistika/
***
2021-02-09 Kijeve sovietmečiu buvo sunaikinta daugiau nei 30 bažnyčių, įskaitant unikalias XII a. Vaizdo įrašą apie tai galite žiūrėti kanale „Istorinė Rusija“. https://www.youtube.com/watch?v=2OnERsvJa8o&t=4s
***
2021 02 06 Plinta genai toli ir plačiai. Šios savaitės „New York Times“ rodo labai tamsią šiuolaikinės spermos donorystės pusę. Nagrinėjamas 30 m.olandų muzikanto Jonathano Jacobo Meijerio, galimai turinčio 200 vaikų, atvejis. „Donor Offspring Europe“ narė „Times“ pasakojo, kad kai kurie vyrai keliauja po Europą bandydami turėti kuo daugiau vaikų. https://www.bioedge.org/bioethics/spreading-genes-far-and-wide/13698
***
2021.02.09 Seimui gavus 700-tų menininkų pasirašytą reikalavimą iš kultūros komiteto pašalinti Petrą Gražulį, panašaus reikalavimo palikti pareigas komitete sulaukė ir P. Gražulio priešininkas profesionaliu gėjumi save vadinantis Tomas Vytautas Raskevičius. Reikalavimą pašalinti jį iš Žmogaus teisių komiteto vadovo pareigų internete pasirašė daugiau nei ketvirtis milijono gyventojų.
Peticijoje rašoma, kad T. V. Raskevičius diskredituoja Konstitucijos saugomą vyro ir moters sąjungą – šeimos institutą. Jo atstovavimą homoseksualams peticijos autoriai vadina atstovavimu vienai interesų grupei, o ne daugumai visuomenės narių. T. V. Raskevičiui priekaištaujama, kad jis nereaguoja į karantino ribojimus, kurie neva pažeidžia žmogaus teises, negina žodžio laisvės, kai žiniasklaidoje pateikiama vienpusiška informacija, neišklausant kitaip manančių.
https://www.tv3.lt/naujiena/video/raskevicius-sulauke-visuomenes-spaudimo-peticijos-iniciatoriai-teigia-surinke-250-tukst-parasu-n1080918
***
2021 02 08 Kalbėdamasis su ambasadoriais prie Šventojo Sosto Romoje, popiežius paragino vadovus apsaugoti kiekvieną žmogaus gyvybę, įskaitant negimusius kūdikius, nuo pastojimo įsčiose. https://www.lifenews.com/2021/02/08/pope-francis-condemns-abortion-we-must-protect-unborn-babies-from-conception-in-the-womb/
***
Naujas vaizdo įrašas įrodo, kad dar negimę kūdikiai jaučia skausmą, susierzina anestezijos metu. https://www.lifenews.com/2021/02/08/new-video-proves-unborn-babies-feel-pain-baby-winces-during-anesthesia-injection/  https://youtu.be/8F1SpS70cYs
***
Naujas tyrimas rodo, kad abortų tabletės sužaloja daugiau moterų, nei praneša FDA. Tyrimo metu nustatyta „ryškių trūkumų“, kurie rodo, kad apie daugelį komplikacijų nepranešama. „Mirtys ir sunkūs nepageidaujami reiškiniai po abortuojančio mifepristono naudojimo nuo 2000 m. rugsėjo mėn. iki 2019 m. vasario mėn.“ Buvo paskelbta leidinyje „Teisės ir medicinos klausimai“ sausio mėn. https://www.lifenews.com/2021/02/08/new-study-shows-abortion-pill-is-injuring-more-women-than-the-fda-is-reporting/
***
Tėvai, kurie nepatvirtins vaikų seksualinės painiavos, pagal naujus Australijos valstijos įstatymus gali būti įkalinti 10 metų. https://www.lifesitenews.com/news/gay-conversion-bill-targeting-christians-becoming-law-in-victoria
***
2021-02-08 Aptarė demografinę padėtį: jei taip ir toliau, lietuvių tautos nykimo sustabdyti nepavyks. Naujausi duomenys rodo, kad Lietuva traukiasi taip sparčiai, kad greitai galime išnykti iš žemėlapio. Per visą Nepriklausomybės laikotarpį mūsų gyventojų sumažėjo ketvirtadaliu, o žmonių miršta daugiau nei gimsta. https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/02/08/news/aptare-demografine-padeti-jei-taip-ir-toliau-lietuviu-tautos-nykimo-sustabdyti-nepavyks-18152733/
***
2021-02-07 DIEVO ŽODIS vs. ŽMOGAUS ŽODIS http://provita.medianewsonline.com/pv/str.1.htm
***
2021-02-06 Tikros "pionierių-herojų" istorijos šiurpina. https://youtu.be/ffDZmcfCd8g
***
2021 02 05 JAV 48 Senato demokratai ką tik balsavo už vaikų žudymą, parodydami, kokie jie ekstremalūs ir radikalūs. 48 Senato demokratai blokavo pataisą Born-Alive Abortion Survivors Protection Act, kuriai priimti reikėjo 60 balsų. https://www.lifenews.com/2021/02/05/48-senate-democrats-just-voted-for-infanticide-showing-how-extreme-and-radical-they-are/
***
Viešas moterų kreipimasis Prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/viesas-moteru-kreipimasis-pries-stambulo-konvencijos-ratifikavima
***
Rengiami nauji teisės aktai Kroatijoje uždraus abortus, apsaugos kūdikius nuo apvaisinimo momento. https://www.lifenews.com/2021/02/05/new-legislation-in-croatia-would-ban-abortions-protect-babies-from-conception/
***
2021 02 05 Didžiosios Britanijos abortų centras Streatham, Pietų Londone, nužudęs daugiau nei 1200 kūdikių vėlyvojo laikotarpio abortų metu, uždaromas. https://www.lifenews.com/2021/02/05/british-abortion-business-that-killed-over-1200-babies-in-late-term-abortions-closes-down/
***
Europos teismas spręs, ar po rno grafija yra žmogaus teisė. https://bit.ly/3rqCJZd
***
Amerikos top 10 homoseksualumą propaguojančių katalikų vyskupų. https://www.lifesitenews.com/blogs/top-10-most-pro-lgbt-u.s-catholic-bishops 
***
2021 01 05 Apklausos vaikams be tėvų žinios. Neseniai „Įvairovės ir edukacijos namai" pasirodė per LRT, kur vaikams skirtoje laidoje organizacijos atstovės pasakojo apie LGBT istoriją ir homoseksualumo sampratą.
Lytiniam švietimui ugdymo įstaigose „Įvairovės ir edukacijos namai" skiria didelę savo veiklos dalį. Neslepiama, kad organizacija pasisako prieš lyčių stereotipus ir netgi kritikuoja Lietuvoje patvirtintą Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ir siūlo remtis suomiškuoju modeliu. „Esminė idėja ta, kad kiekvienas privalo turėti teisę nuspręsti, kokia mergaitė, moteris ar koks berniukas, vyras ji(s) yra, o galbūt yra translytis, už/tarp moteriškumo ir vyriškumo ribų", - rašoma organizacijos svetainėje, kur taip pat minima, kad „lyties suvokimas gali keistis įvairiais gyvenimo laikotarpiais." https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/apklausos_vaikams_be_tevu_zinios/
***
2021 02 03 Kongreso narė Kat Cammack: gydytojai paragino mano mamą daryti abortą, tačiau ji pasirinko gyvenimą. Cammack sakė, kad motina patyrė pražūtingą insultą, kai buvo nėščia su jos vyresne seserimi. Vėliau gydytojai pasakė jos motinai, kad bet koks būsimas nėštumas bus ypač didelis pavojus. Po daugelio metų, kai mama pastojo su ja, motina susidūrė su gydytojų ir šeimos spaudimu daryti abortą. Bet „ji padarė kažką neįtikėtino. Ji pasirinko gyvenimą “, - sakė Cammackas, sulaikiusi ašaras. 32 metų Cammack yra jauniausia respublikonų moteris JAV Atstovų Rūmuose. Ji atstovauja Floridos trečiajam kongreso rajonui.https://www.lifenews.com/2021/02/03/congresswoman-kat-cammack-doctors-urged-my-mom-to-have-an-abortion-but-she-chose-life/
***
2021 02 02 Katalikų kardinolas Raymond Burke: Joe Bideno planas kodifikuoti Roe v. Wade yra šėtono „Melo ir žmogžudystės programos“ dalis. https://www.lifenews.com/2021/02/02/catholic-cardinal-joe-bidens-plan-to-codify-roe-v-wade-is-part-of-satans-program-of-lies-and-murder/
***
Teisėja Marta Aucar blokavo naują Argentinos įstatymą Čako provincijoje, įteisinantį abortus. Negimusieji kūdikiai turi „teisę į gyvenimą“. https://www.lifenews.com/2021/02/02/judge-blocks-new-argentina-law-legalizing-abortions-says-unborn-babies-have-a-right-to-life/
***
„Facebook“ prisivertė pašalinti ce nzūrą apie įrašą, kuriame reklamuojamas gyvybiškai svarbus hidroksichlorochinas. https://bit.ly/3kynTgV
***
Ginamos tik mažumų teisės https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/ginamos_tik_mazumu_teises/
***
2021 02 02 „Tiesa apie vėžį – vaisto paieška“ http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/versmes-leidykla-pristato-naujausia-leidyklos-vaizdo-kanalo-filma-tiesa-api
***
2021 02 01 Hondūro nacionalinis kongresas praėjusią savaitę sustiprino įstatymus dėl gyvybės, pakeisdamas nacionalinę konstituciją ir paskelbdamas, kad negimusieji kūdikiai turi tas pačias teises kaip ir gimę žmonės pagal įstatymą. https://www.lifenews.com/2021/02/01/honduras-makes-its-abortion-ban-permanent-all-human-beings-have-a-right-to-life/
***
Chuckas Norrisas apie abortą: „Tai beprotiška, kad žmonės labiau vertina bambuko šiaudus nei žmogaus gyvybę“. https://www.wnd.com/2021/01/twice-many-people-condemn-plastic-straws-abortion/
***
2021 02 01 Demografiniai rodikliai: Skaičiai rodo, kad kyla abejonių dėl Rusijos ir rusų ateities. https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/02/01/119615/demografiya-tsifry-govoryat-o-tom-chto-buduschee-rossii-i-russkikh-pod-bolshim-voprosom.shtml
***
Bent 273 mirtys, 9 845 nepageidaujami reiškiniai JAV galimai po vakcinacijos nuo COVID: CDC duomenys. https://www.lifesitenews.com/news/at-least-273-deaths-9845-adverse-events-after-covid-vaccination-so-far-cdc-data
***
ĮRODYMAS: kuriant vakciną naudojama daugybė abortuotų kūdikių. https://www.lifesitenews.com/blogs/the-proof-many-aborted-babies-are-used-in-vaccine-creation
***
Geriausiai parduodama katalikiška knyga uždrausta be paaiškinimų atseit už „Facebook“ politikos pažeidimą. https://www.lifesitenews.com/news/best-selling-catholic-book-banned-without-explanation-for-violating-facebook-policies
***
„Pasirinkimo katalikai“ turi tokią pat prasmę kaip „veganai už kanibalizmą“. https://www.lifesitenews.com/blogs/the-proof-many-aborted-babies-are-used-in-vaccine-creation
***
Europos Taryba [Rezoliucija 2361 (2021)] uždraudė prievartinį skiepijimą. https://www.churchmilitant.com/news/article/council-of-europe-prohibits-mandatory-vaccination
***
Havajai, praėjus dviems metams po legalizavimo, siekia liberalizuoti asistuojamą savižudybę. https://www.bioedge.org/bioethics/hawaii-seeks-to-liberalise-assisted-dying-two-years-after-legalisation/13683
***
Linas Šalna. Naujoji demokratija. Dabar stebėkime, ar bent vienas kanalas ar portalas teiksis pranešti, kad per pirmas dvi paras buvo surinkta per 17 000 parašų (šiuo metu jų yra jau 30 tūkst. – Tiesos.lt past.) T. Raskevičiaus, „profesionalaus gėjaus“, kaip jis pats prisistato, nušalinimui iš Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų. Laimė, kol kas už parašą netremia ir nekelia bylų. Kol kas. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/linas-salna.-naujoji-demokratija