LANČIŪNAVOS ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA


Adresas Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav.
          Juridinio asmens kodas 191247513
Paveldosaugos kodas
25736
Swedbank LT847300010146838502
        
Laiškus siųsti: Lakštingalų g. 2, Šėta, LT- 58127 Kėdainių r. Tel.  8-347-35139 
 "pro.vita @ gmx.com
"
Klebonas kun. Robertas Skrinskas

ATLAIDAI

Šv. Kazimiero – kovo 4 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Stanislovo – gegužės 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės)
 – rugpjūčio 15 d.

KVIEČIAME Į PAMALDAS

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais 10 val.
Šiokiadieniais ir šeštadieniais pagal užsakymus.
Išpažinčių klausoma sekmadieniais pusę valandos prieš šv. Mišias.
Švč. Sakramento adoracija 30 min. sekmadieniais prieš Šv. Mišias.
Gegužinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias.
Birželinės pamaldos sekmadieniais prieš šv. Mišias.
Švč. M. Marijos valandos giedamos advento metu sekmadieniais prieš šv. Mišias.
Kryžiaus kelias ir „Graudūs verksmai“ gavėnios sekmadieniais prieš šv. Mišias.
Kunigai kasdien aukoja Šv. Mišias. Galite užsakyti savo intencija, auką paaukodami internetu:
Swedbank AB  LT727300010001573070 ROBERTAS GEDVYDAS SKRINSKAS

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Šv. Kazimiero bažnyčia yra Kėdainių r. Lančiūnavos k., prie Kėdainių–Panevėžio kelio. Mūrinė. Pastatyta 1880 m., Turi klasicismo bružų, stačiakampio plano, sienos sumūrytos iš lauko akmenų. Bokštas plytinis, masyvus. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 151)
Lančiūnavos dvaras žinomas nuo 1587 metų. Žinoma, kad dvarvietėje stovėjusi medinė bažnyčia. Lančiūnavos dvaro savininkas Zigmantas Kognovickis 1863 m. vietoj buvusios medinės bažnyčios pradėjo statyti klasicistinę stačiakampio plano bažnyčią. Išmūrijus bažnyčią iki langų, darbus sutrukdė prasidėjęs 1863 m. sukilimas. 1874 m. leista statyti mūrinę laidojimo koplyčią. Ji užbaigta 1880 m. ir pašventinta 1883 m. Bažnyčiai buvo suteiktas Šv. Kazimiero titulas. Tuo metu Lietuvoje, kai caro valdžia, numalšinusi 1863 m. sukilimą, uždraudė statyti katalikiškas šventoves, o buvusias vertė cerkvėmis, buvo labai paplitęs šv. Kazimiero kultas. Kauno gubernatorius neapsižiūrėjęs leido iš senosios bažnyčios perkelti liturginius reikmenis ir laikyti pamaldas. Netrukus leidimas atšauktas, bet gyventojai ir toliau meldėsi. 1885 m. uždrausta laikyti pamaldas. 1886 m. vidaus reikalų ministras leido pamaldas laikyti tik už mirusiuosius. 1887 m. Lančiūnavoje leistos dvejos šventės: kovo 4 d. ir gegužės 8 d.
Bažnyčia buvo uždaryta 1960 m., pastatas pritaikytas kino salei. 1991 m. bažnyčia vėl atidaryta. Bažnyčia turi klasicizmo bruožų, stačiakampio plano. Sienos sumūrytos iš lauko akmenų, bokštas plytinis. Jis masyvus, iškilęs virš stogo ir padalytas į du tarpsnius. Viršutinis tarpsnis yra netaisyklingas aštuoniasienis su įvairių dydžių apskritomis akimis. Bokšto stogas atrodo lyg būtų kadaise nudegęs ir pakeistas neproporcingai žema smaile. Arkiniai langai, portalas ir bokšto angos apjuostos baltais profiliuotais apvadais. Sudėtiniai lygių traukų karnizai ir trikampis frontonas baltai tinkuoti. Apie bažnyčią buvo šventoriaus tvora su puošniais vartais (nugriauta 1930 m.).
Didžiojo altoriaus sieną puošia freska (triptikas), vaizduojanti Kristaus nukryžiavimą ir Kryžiaus kelio stotis: Dangun Ėmimą, Nukryžiavimą, Dangun Žengimą (1991–1992 m., autorius dailininkas Bronius Rutkauskas).

LANČIŪNAVOS BAŽNYČIOS FRESKA

1990 metais Kėdainių Šv.Jurgio bažnyčios klebonas Vaičeliūnas užsakė sukurti Lančiūnavos bažnyčiai, altorinei sienai, freską. Tuo metu vyko restauracijos darbai vadovaujami architekto L. Aksamitausko. Sovietiniais laikais bažnyčią pritaikė kino teatrui. Altorinė siena buvo visai nugriauta. Kai aš pirmą kartą apsilankiau bažnyčioje altorinė siena jau buvo atstatyta ir nutinkuota,
grindys betoninės , nebuvo nei medinių panelių, nei altoriaus, du masyvūs piliastrai sieną dalino į tris dalis. Iš išorės savo proporcijomis, architektūra , iš akmenų sumūrytam sienom, bažnyčia darė labai gerą įspūdį, bet tuo metu vidus atrodė nekaip .Bažnyčia buvo labai nukentėjus Jos istorija kažkaip truputį siejasi su freskos tema.
Klebonas Vaičeliūnas man apibūdino temą freskai. Pirminė idėja buvo, kad nukryžiuoto Kristaus figūra būtų skulptūra, o freska - kaip fonas . Aš supratau, kad toks sprendimas nebūtų gerai ir galvojau, kaip perkalbėti, įtikinti. Kai mes su klebonu nuvažiavom pažiūrėti mano ankstesnės freskos '' Mugė '' Kėdainiuose ir būnant prie freskos klebonas pasakė, kad viską reikia tapyti freskos technika, atsisakyti skulptūros - aš labai apsidžiaugiau.
Visą laiką, kol kūriau freską, klebonas Vaičeliūnas į kūrybinį procesą nesikišo, labai manimi pasitikėjo. Pradžioje padariau nedidelio formato , pagal mastelį, spalvotą eskizą. Tada ilgai dirbau prie freskos kartono ( tai iš popieriaus juostų suklijuotas ir pritvirtintas prie sienos formatas, tokio pat dydžio , kaip siena ) . Pradžioje piešiau anglimi (tai smėlyje sudegintos beržo šakelės ), patogu piešti ir nuvalyti nuo popieriaus, nes kol ieškai bendros , figūrinių grupių kompozicijos , figūrų dydžio ir vietos sienoje, daug kartų trini ir vėl pieši iš naujo. Vėliau piešinys tikslinamas, detalizuojamas naudojant pastele. Šiom priemonėm gana tiksliai galima sukurti meninį įspūdį.
Kad galėčiau dirbti aukštai buvau sukonstravęs ir pasidaręs medinį bokštelį. Norėdamas geriau matyti ką nupiešiau ar nutapiau, bokštelį gana dažnai turėdavau patraukti į šalį. Tais laikais apie bokštelį su ratais galėjai tik pasvajoti, mano buvo ant lentų , kaip ant slidžių, dėl to tampyti buvo gana sunku.
Freskai tinką ruošiau pats. Pasisekė , kad prie Šv. Jurgio bažnyčios buvo duobė su labai geros kokybės kalkėm, išlaikytam daug metų. Smėlį naudojau taip pat gerą, švarų ,buvusios upės vagos.
Freskos technika- labai archaiška. Jau Pompėjoje rūmų menės buvo puošiamos freskomis. Bene labiausiai freska suklestėjo Italijoje Renesanso epochoje. Freskos technika, darbo procesas, medžiagos beveik nepasikeitė ir mūsų laikais. Tinkas lyg ir paprastas - kalkės, smėlis ir vanduo (nėra cemento), bet labai svarbu medžiagų kokybė. Freska liejama (tapoma) ant šviežio tinko (itališkai FRESCO - šviežias). Ant sienos šviežias tinkas būna 1 - 2 dienas. Per tą laiką reikia visiškai pabaigti numatytą freskos fragmentą. Taip freska kuriama dalimis . Freska liejama vandenyje pamerktais pigmentais, daugiausia žemės kilmės. Iš kalkių, esančių tinke, išsiskiria rišamoji medžiaga, ji pro tinko poras iškyla į paviršių ir skaidriais mikrokristalais apaugina drėgnus pigmentus. Taip juos užtvirtina ant tinko paviršiaus. Kol numatytas freskos fragmentas užbaigiamas ant tinko paviršiaus atsiranda daug reikiamos spalvos pigmentų sluoksnių . Prieš tinkuojant sekantį freskos fragmentą, užbaigto fragmento kraštas turi būti kokybiškai apipjautas (kontūras būna gana sudėtingas) tinko likučiai nuvalyti. Prie to kontūro reikia labai kruopščiai pritinkuoti sekantį fragmentą, kad, baigus freską, jungimo vietų nesimatytų. Dėl tokių technikos savybių žmonių figūros nutapomos per 2- 3 tinko fragmentus. Tai labai apsunkina kūrybinį procesą.
Kad spėčiau nulieti ir užbaigti užtinkuotą fragmentą - dirbdavau po 1 2 -1 5 vai. per dieną. Tekdavo dirbti ir labai nuvargus.
Freska laikoma viena iš sudėtingiausių tapybos technikų.
Freskos mokiausi kaip senovėje - iš meistro V. Jevdokimovo. (jis baigęs freskos studijas tuometiniam Dailės Institute) Iš jo išmokau gerai tinkuoti, techniškai teisingai lieti freską. ( apie 2 metus talkinau priėjo kuriamų freskų).
Kurdamas freską daug mąsčiau kas svarbiausia temoje. Kaip savitai, meniškai įtaigiai šią temą perteikti. Atsisakiau istoriškai tikslesnio vaizdavimo. Norėjau šonines freskas (už piliastrų) kažkaip įjungti į bendrą kompoziciją, man buvo labai svarbus visumos įspūdis ir atskirų fragmentų, figūrinių grupių organiškas įsiliejimas į tą visumą. daug dėmesio skyriau šviesotamsai, norėjau perteikti temos didingumą ir svarbą. Šią freską kūriau, dirbau prie jos apie metus laiko.
Dailininkas Bronius Rutkauskas
Apie dailininką:
BRONIUS RUTKAUSKAS gimė 1955 sausio 27 d. Vilkaviškyje. Tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1986 m. 1980 m. baigė LTSR valstybinį dailės institutą Vilniuje, įgijo dekoratyvinės dailės dailininko specialybę. Dirba Kėdainių dailės mokyklos mokytoju. Parodose dalyvauja nuo 1980 m. Kuria monumentaliosios tapybos srityje.
Panoraminės interjero nuotraukos Flash: 1     Quicktime: 1  Dėmesio, kad atsidarytų, paspaudus reikia sugrįžti į buvusį naršyklės langą ir dar kartą spausti.

PARAPIJOS TERITORIJA

Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 1 d. dekretą Nr. 186.

Gyvenvietės ir kaimai: Lančiūnava, Alksnėnai, Būdai (pietinė dalis), Pliupai, Puplaukiai, Rudžiai, Skerdikai, Stasinė, Stebuliai,

Stuobriai.

Lančiūnavos Šv. Kazimiero parapija ribojasi su Šėtos, Apytalaukio ir Kėdainių Šv. Jurgio parapijomis bei Panevėžio vyskupija.

BENDRUOMENĖ
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:

Vaikų ir sužadėtinių katechezė
Gyvasis Rožančius, parapijos choras ir Caritas

skelbimai

MIELI MOKINIAI,

KVIEČIAME PRIIMTI PIRMOSIOS KOMUNIJOS IR  SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ.

 Pirmosios Komunijos sakramentas teikiamas nuo 4 klasės.

Sutvirtinimo sakramentas teikiamas nuo 15 m.  
Registravimas vyks bažnyčioje rugsėjo mėnesio sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių zakristijoje.  

Registravimui pateikti Krikšto pažymėjimą.

Besirengiantys Sutvirtinimui pateikia  Krikšto ir Pirmosios Komunijos pažymėjimus.

Dėl 1,2% PARAMOS  

Kviečiu visus dirbančiuosius skirti 1,2% pajamų mokesčių LANČIŪNAVOS ŠV. KAZIMIERO parapijai. Aukos bus skiriamos bažnyčios remonto  ir sielovadiniams darbams padengti. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidedantiems!

Prašytume, pagal galimybes, nustatytos formos prašymą FR0512 v.3 Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti iki š.m. GEGUŽĖS 1 d. ELEKTRONINIU BŪDU (http://deklaravimas.vmi.lt).
Info: https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Duomenys, reikalingi pildant el. prašymo formą:

Gavėjo tipas E1 laukelis formoje – 2,

Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis formoje – 191247513.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą! Ačiū, kad esate neabejingi  ir bendruomeniški.

BANKO PAVEDIMU

Norėdami paaukoti LANČIŪNAVOS ŠV. KAZIMIERO Parapijos bažnyčiai banko pavedimu, maloniai prašome pervesti aukojamą sumą į parapijos sąskaitą:

Paramos gavėjas: LANČIŪNAVOS ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Atsiskaitomoji sąskaita: LT847300010146838502

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191247513

Adresas: Lančiūnavos k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav.
Bankas: Swedbank AB  Banko kodas: 73000   SWIFT: HABALT22

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą!

PARAPIJOS KRONIKA

2020 03 08 vizitavo vysk. Algirdas Jurevičius.


2019 m. buvo atliktas bažnyčios stogo ir fasado remontas. Darbus atliko UAB VITSTOGA, vadovas Arvidas Vaišnoras.
Remonto darbus parėmė: Kėdainių r. Savivaldybė 10 000; Alfonsas Galinis 5 000;  Vidmantas Girdzijauskas 5 000; Vidmantas Kvedaras  5 000; Kauno Arkivyskupijos Kurija 5 000; Andrius Rutkauskas 2 000; Vytautas Muznikas 200; Irena ir Saulius Pupininkai, 100; Gediminas ir Jolanta Navikai 100; kiti parapijiečiai 1641 eurų.
Dėl užėjusių šalčių liko nebaigti kai kurie tvarkymo darbai.
Tegul Dievas atlygina visiems bažnyčios geradariams gausiomis malonėmis.2016 07 17 Klebonas kun. Robertas šventė 25 m. kunigystės jubiliejų.

 

Flag Counter