PRO VITA© Parengė Robertas Skrinskas
DEŠIMT PRIEŽASČIŲ TURĖTI DAR VIENĄ VAIKĄ  By Steve Mosher President of the Population Research Institute

Reprinted by ProVita with permission of the Population Research Institute http://www.pop.org/

PIRMOJI PRIEŽASTIS: Turėk dar vieną vaiką, kad bendrai su Dievu kurtum nemirtingą sielą.
Tėvams yra duota neįtikėtina galimybė padėti Dievui kuriant nemirtingą sielą. Kaip sakė kardinolas Juozapas Mindszenty, net angelai negavo tokios Dievo malonės. ,,Svarbiausias asmuo žemėje yra motina. Ji negali savintis garbės pastačiusi Notre Dame katedrą. Bet jai ir nereikia. Ji pastatė kažką žymiai didingesnio už bet kokią katedrą - nemirtingos sielos buveinę, mažutį tobulą jos kūdikio kūnelį...Net angelai negavo tokios malonės! Kas yra garbingiau už šita - būti motina."


ANTROJI PRIEŽASTIS: Turėk dar vieną vaiką, kad džiaugsmas pripildytų tavo gyvenimą.
Nėra džiaugsmo panašaus į džiaugsmą, kai dar vienas vaikas pakviečiamas į tavo gyvenimą. Tu stebėsiesi, kaip formuojasi tavo mažiukė ir kaip tu greit ją pamilsti. Tu žavėsiesi net mažiausiu jos pasireiškimu. Jos plaukų spalva, nosiukės pavidalas, patraukli  šypsenėle suteiks nepertraukiamas laimingas kalbas tavo šeimoje.
Vaiko gimimas suriš tave su Dievu pagarbiu dėkingumu žymiai tampriau, nei anksčiau. ,,Ji buvo didžiausias stebuklas, kada nors įvykęs mano gyvenime" rašė Whittaker Chambers kūrinyje Witness apie savo naująją dukrelę. Tas pats įvyksta ir daugeliui iš mūsų.
,,Aš maniau, kad vieną dieną tapsiu žymia menininke ir kursiu didžius meno kūrinius.
Vietoj to Dievas padarė mane motina ir mano vaikai yra Jo šedevras.
Jų gyvenimų dizainas tęsis po manęs. Kas liks nutapyta ant jų širdžių, tęsis amžinybėje."    Anonymous

TREČIOJI PRIEŽASTIS: Turėk dar vieną vaiką, kad augtum šventume ir dorybėse.
Sukūrusiems šeimas per vaikus Dievas padeda augti šventume ir dorybėse. Vaikai mokina savo tėvus kantrybės, ištvermės, labdaros ir nusižeminimo. Jie suteikia tėvams galimybę praktikuoti kūno ir sielos gailestingumo darbus. Jie ateina į pasaulį nuogi ir mes juos aprengiame, alkani ir pamaitiname juos. Ištrokšta ir paduodame atsigerti. Visus tuos darbus mes įpareigoti daryti,,mažiausiems mūsų broliams", o pirmiausia savo nuosaviems vaikams. Šv. Kotryna Sienietė kartą turėjo viziją, kurioje Dievas pakvietė ją į patalpą, prikrautą visokiausių kryžių ir pasakė išsirinkti vieną iš jų. Šv. Kotryna išsirinko patį didžiausią ir sunkiausią kryžių. Bet Viešpats tarė, kad tai ne jai. Tas kryžius skirtas gausių šeimų tėvams.
,,Marija pagimdė savo pirmagimį sūnų, suvystė jį vystyklais" Lk.2,7

KETVIRTOJI PRIEŽASTIS: Turėdami dar vieną vaiką padėsite užbaigti abortų darymą.
Kai jauna moteris paklausė motiną Teresę iš Kalkutos kokiu būdu geriausia dirbti gyvybės darbą, ji pabrėžtinai atsakė: ,,Turėk gausią šeimą. Tai geriausias būdas užbaigti abortus!"
Kaip nesunku suprasti šį darbą. Kai vaikai tampa retenybe dėl išplėtotos kontracepcijos, sterilizacijos ir abortų, visi visuomenės segmentai tampa vis mažiau ir mažiau pažįstami su džiaugsmo ir vilties jausmu, kurį gali duoti tik kūdikiai ir vaikai. Tokiame klimate kontracepcija ir abortai palaiko patys save, nes augantis savanaudiškumas ir toliau mažina vaikų skaičių.
Turėdamas dar vieną vaiką, dar kartą parodysi visam pasauliui, kad vaikai yra didžiausia Dievo dovana. ,,Vaikai pastato šeimos ir visuomenės gyvenimą", kaip sakė popiežius Jonas Paulius II. ,,Vaikas tampa dovana savo broliams ir seserims, tėvams ir visai šeimai.   Visas gyvenimas virsta dovana kiekvienam žmogui, kuris davė gyvenimą kitam."
Kuo bus daugiau visuomenėje vaikų, tuo visuomenė labiau bus už gyvybę ir tuo lengviau bus iš jos pašalinti didįjį abortų blogį visiems laikams.
,,Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi." Įst.30,19

PENKTOJI PRIEŽASTIS A: Turėk dar vieną vaiką, kad tavo sūnūs turėtų brolių, o dukros seserų. Tokie vaikai anksti išmoksta dalintis. Jie išmoksta pasirūpinti pirma kito reikmėmis nei savo. Ryšys susiformuojantis tarp brolių ir seserų trunka visą gyvenimą ir būna tampresnis, nei tarp artimiausių draugų.
,,Kaip malonu ir kaip miela broliams gyventi vienybėj." Ps.132,1

PENKTOJI PRIEŽASTIS  B: Turėk dar vieną vaiką, kad tavo sūnūs turėtų seseris ir dukros turėtų brolių. Berniukai, kurie turi seserų, išmoksta kilnaus elgesio su moterimis. Išmoksta vertinti kitas mergaites ir moteris su pagarba, kaip elgiasi su savo seserimis. Mergaitės, kurios turi brolius, išmoksta vyro ir moters papildomumo, nes abu yra sukurti į Dievo paveikslą ir panašumą.
,,Meilė prasideda namuose pasirūpinant pačiais artimiausiais." Motina Teresė.

ŠEŠTOJI PRIEŽASTIS : Turėk dar vieną vaiką, kad tu (ir tavo tėvai) nebūtų vieniši senatvėje. Žmonėms, turintiems vaikų nereikia ieškotis svetimųjų, kad jais pasirūpintų senatvėje. Vaikai taip pat taps tėvais tavo anūkų. O anūkai atneša džiaugsmą, laimę ir juoką, tuo suteikdami gerą nakties miegą.
,,Anūkai yra senųjų vainikas, o vaikų pasididžiavimas - jų tėvai" Pat.17,6

SEPTINTOJI PRIEŽASTIS Turėk dar vieną vaiką, nes žmonės yra didžiausias mūsų išteklius.  Žmonija yra palaiminta intelekto ir laisvos valios dovanomis. Tai yra žmogaus genialumas, kuris išsprendžia pasitaikančias problemas. Žmonės be vaikų turi atsiminti, kad tai bus kažkieno vaikas, kuris taps daktaru ir atliks jų gyvybę gelbstinčias operacijas. Dar kažkieno vaikas taps gaisrininku, kuris išgelbės jų namą. Dar kurio kito vaikas taps kelių inžinieriumi.
,,Kaip gali būti per daug vaikų? Tai tas pats, kad sakyti čia yra per daug gėlių". Motina Teresė.

AŠTUNTOJI PRIEŽASTIS: Turėk dar vieną vaiką, kad pagelbėtum ekonomikai. Šeimos su vaikais yra kuras ekonomikai, kai pirks namus ir automobilius, ir aukštąjį išsilavinimą. Be ateinančios jaunosios darbo jėgos socialinio aprūpinimo sistema žlugs. (Lietuvoje jau žlunga). Be vaikų, lankysiančių mokyklą, mokytojai liks bedarbiai. Daug pramonės, pradedant greito maisto restoranais iki žaislų parduotuvių, atsidurs sunkumuose, ypač ta, kuri surišta su vaikais. Pagaliau ištisa ekonomika žlugs. 
,,Tavoji žmona - kaip vyno medis derlingas - apie namų židinį suksis, vaikai - kaip jaunos alyvų šakelės - susės aplink stalą. Matai, koks laimingas tas vyras, kuris Viešpaties bijo!" Ps. 127,3-4.

DEVINTOJI PRIEŽASTIS: Turėk dar vieną vaiką, pasipriešindamas globalinei depopuliacijai. Kiekvienas keliaudamas nuo šalies pakraščio iki pakraščio matys tuščius plotus, ir sužinos, kad šalis nėra perpildyta. Yra faktas, kad viso pasaulio žmonės gali gyventi Teksaso valstijoje su atskiru namu ir fasadiniu bei vidiniu kiemu. 
Vaisingumo koeficientas visur mažėja. Pasaulio populiacija niekada nepadvigubės. Jei dabartinės tendencijos išliks, pasaulis populiacijos piką pasieks šio amžiaus viduryje ir po to prasidės demografinis kritimas.
Mūsų ilgalaikės problemos yra ne per daug vaikų, bet per mažai vaikų. Turėjimas dar vieno vaiko padės artėjančiai populiacijos implozijai (antisprogimui). 
,,Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę" Pr.1,28 


DEŠIMTOJI PRIEŽASTIS: Turėjimas dar vieno vaiko padės užpildyti dangų. Vaikas, kurį tu ir tavo sutuoktinė malonėjo priimti iš Dievo buvo sukurtas, kad vėl būtų Jam grąžintas po meilės, tarnybos ir klusnumo žemėje gyvenimo į amžinybę pas Dievą į Dangų.
Pats mūsų Viešpats yra sakęs, kad danguje yra daug buveinių nemirtingoms sieloms. Danguje nėra žmonių pertekliaus problemos!
,,Mano Tėvo namuose daug buveinių." Jn.14,2
***
Gyvenimo patyrimas rodo, kad gausi šeima duoda tautai gabių žmonių:
Karalius Dovydas buvo 8 vaikas. Hendelis buvo 10 vaikas šeimoj, J.S. Bachas - dvyliktas, Leslingas - tryliktas, Franklinas - šešioliktas, W. A. Mocartas - septintas, tapytojas Albrechtas Diureris kilęs iš 18 vaikų šeimos, poetas Gottlob F. Lessing iš 12, kompozitorius Francas J. Haidnas iš 12 vaikų, Francas Šūbertas iš 14 vaikų, medicinos daktaras Robert Koch iš 13 vaikų, išradėjas Ernest Werner iš Siemens iš 14 vaikų . Rembrantas - devintas, Vagneris - septintas, Napoleonas - aštuntas, Šubertas - 13. Šv. Kotryna Sienietė, Bažnyčios mokytoja - 25 -as vaikas. Šv. Teresė - 9. Šv. Tomas Akvinietis - 12-tas. Šv. Ignacas Lojola - 12-tas. Bachas turėjo 20 vaikų. Kun. Paul Marx, OSB, padaręs didžiulę įtaką pasauliniu mastu kovai Už Gyvybę, buvo 13 vaikas iš 15 vaikų šeimos. Genialusis Karuzo buvo 15 vaikas. Dmitrijus Ivanovičius Mendelejevas buvo 17 vaikas. Daininkė C. Dion 14-a šeimoje. Markas Tvenas gimė 6. Tomas Alva Edisonas - 7 vaikas.  Iš 200 žymiausių europiečių tik 8 buvo vienturčiai.
 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikštis Gediminas kilęs iš 8 vaikų šeimos, pats turėjo 12; Algirdas vien sūnų turėjo 12. Kęstutis išaugino 9 vaikus. Vysk. Motiejus Valančius kilo iš 5 vaikų šeimos, Adomas Jakštas-Dambrauskas ir Maironis - iš 6, Kristijonas Donelaitis ir Simonas Daukantas - iš 7, Jonas Basanavičius - 16-tas. Ark. Jurgis Matulaitis - iš 8, Konstantinas Čiurlionis - iš 9, Jonas Jablonskis ir Juozas Tumas Vaižgantas - iš 10, Stasys Girėnas buvo 16 vaikas. Arkivyskupas Mečislovas Reinys buvo 11 vaikas. Kun. Stasys Yla - iš 11 vaikų šeimos. Pasaulio lietuvių vysk. Paulius Baltakis - iš 11, vysk. Antanas Vaičius - 6-tas. Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis - dešimtas vaikas, vysk. Antanas Vaičius iš 6 vaikų šeimos. Kun. Alfonsas Lipniūnas iš 9 vaikų šeimos. Balys Dvarionas, prof. muzikas, chorvedys, kompozitorius, dirigentas -10 iš 12 vaikų šeimos. Lietuvos muaikos patriarchas Juozas Naujelis iš 14 vaikų šeimos.
    1918 m. vasario 16 pasirašę aktą buvo iš gausių šeimų:
1. Banaitis Saliamonas - 13         8. Staugaitis Justinas - 7
2. Basanavičius Jonas - 3    9. Stulginskis Aleksandras - 9
3. Biržiška Mykolas - 3       10. Šaulys Kazimieras Steponas - 7
4. Dovydaitis Pranas - 15  11. Šaulys Jurgis - 18
5. Kairys Steponas - 5          12. Vailokaitis Jonas - 10
6. Klimas Petras - 6          13. Vileišis Jonas - 11

7. Smetona Antanas - 7

1871-04-13 Lūginės kaime Andriaus Matulaičio ir Uršulės Matulaitienės (merg. Matulytė) šeimoje gimė aštuntas vaikas - Jurgis Matulaitis. Jis tapo nepralenkiamo (po Šv. Kazimiero ir pal. Mykolo Giedraičio) ryškumo žvaigžde, kada nors švietusia Lietuvoje. Nes šventumas yra pati aukščiausia žmogiško asmens branda. Jį pagimdė mama Uršulė būdama 47 metų amžiaus. Lietuvos moterys gimdykite vaikus, nebijokite! Kiek šventųjų galėjo gimti?

Vaiko dėka galima atrasti tiek pažįstamų, kiek vienas neatrastum per metus. (Artuma, 2008`6, p.15)

Kroatas, Popiežinės Šeimos tarybos narys Mario Živkovičius: jų šalyje išsiskiria 50–60 % neturinčių vaikų sutuoktinių ir 3–5 % tų, kurie turi ne mažiau kaip tris vaikus.

Global Family Life News. 2008 February-March, Vol.7, No.1. JAV. Paprastai tikima, kad daug vaikų trumpina gyvenimą. Trumpina dėl išlaidų ir streso. Tačiau paskutinieji tyrimai tokį įsitikinimą apvertė aukštyn galva. Tyrimas parodė, kad idealus žmogaus, norinčio pasiekti 100 metų profilis yra liesas fermeris su 4 ar daugiau vaikų. Tokie vyrai, kaip pasirodė, sulaukė ilgiausio amžiaus. Visi supranta, kad kasdieninis fizinis fermerio darbas prailgina gyvenimą. Bet trečias elementas - turėjimas 4 ir daugiau vaikų iki 30 metų, tėvo gyvenimo ilgumą prailgino trečdaliu, - nustebino mokslininkus. Tyrimą atliko Leonid Gavrilov su žmona Natalia iš Čikagos universiteto Center on Aging. Kitas mokslininkas - Kanados Halifax Dalhousie universiteto ilgaamžiškumo tyrinėtojas ir medicinos, matematikos ir statistikos asociacinis profesorius Arnold Mitnitski sako, kad ,,teoriškai vaikų ūkis drenuoja šeimos resursus ir silpnina tėvus. Bet jauni tėvai su didesniu vaikų skaičiumi gyvena ilgiau.“ Gavrilovų darbai parodė, kad iki 25 m. amžiaus gimdžiusios motinos kūdikiai turi dvigubai didesnę galimybę sulaukti 100 metų, nei gimę pas motiną, gimdžiusią po 25 metų. Šaltinis: E. J. Mundell, "Farming, Fatherhood Hallmarks of Men Who Live to 100," Health Day, 19 November 2007, http://www.healthday.com/Article.asp?AID=610076

SYDNEY, 2012 04 13 (LSN) - Sydney Morning Herald penktadienį paskelbė Australijos New South Wales universiteto mokslininkų raportą. Buvo ištirta 1200 vyresnių nei 60 m. moterų. Rasta, kad moterys, pagimdžiusios 6 ir daugiau vaikų turi 40% didesnę tikimybę gyventi ilgiau 16 metų už moteris, kurios negimdė vaikų. Mokslininkai sakė nežinantys tikslių priežasčių šio fenomeno, bet jų duomenys sutapo su kitų kraštų tyrimų išvadomis. http://www.lifesitenews.com/news/women-with-more-kids-live-longer-study
 

SAUGOK VAIKŲ REGĖJIMĄ Igoris Afoninas:

1. Žaislas ar barškaliukas virš lovytės ar vežimėlio gadina vaikelio akis, nes iki 1 metų vaikai yra toliaregiai ir arčiau metro nemato. O barškaliuką girdi ir bijo.
2. Uždaros lovytės ar vežimėliai ardo vaikelių psichiką ir regėjimą. Vaikeliai turi pastoviai matyti ir jausti savo tėvus.
3. Negalima prie vaikelio užeiti iš užpakalio. vaikelį taip galima išgąsdinti ir pakenkti jo regėjimui.
4. Būtina keisti vaiko padėtį lovytėje ir pačios lovytės padėtį profilaktiškai, kad išvengti žvairumo.
5. Tiesus mokyklinis suolas ar stalas gadina mažo vaiko regėjimą. Knyga ar sąsiuvinis turi gulėti ant paviršiaus, pasvirusio pagal žvilgsnį 45 laipsnių kampu. (Kaip senų mokyklinių suolų).
6. Vitaminų A, B ir C trūkumas neprisideda prie gero regėjimo.
7. Neteisingas apšvietimas gadina regėjimą ne tik vaikams. Apšvietimas turi sklisti iš kairės.
8. Dienos lempos yra kenksmingos.
9. Kompiuteris, televizorius gadina ne tik regėjimą, bet ir psichiką.

Sveikatos formulė: Motyvas x Noras x Žinios x Darbas x Laikas x Tikėjimas x Valia x Sistema = Rezultatas

Hermanas Kronštaineris
“MOTINOS MEILĖ NESUMAŽĖJA, DAUGĖJANT VAIKŲ, TAIP PAT KAIP IR GEROJO DIEVO”

uos savo motinos žodžius cituoja kunigas ir kompozitorius iš Linco, Hermanas Kronštaineris, aprašydamas šeimą, iš kurios jis kilęs: “Vieni, išgirdę apie mūsą 11 vaikų šeimą, pašiurpsta, kiti geriausiu atveju mano: anuomet taip jau buvo, juk žmonės apskritai, o ypač katalikai, dar nebuvo “apšviesti”. Bet tai,ką jis aprašo, yra visai kas kita, negu šiurpinanti šeima.

Aborto pagunda
Kartą gana įžūliai pasakiau motinai, “kad mūsų tiek daug vaikų”. Ši mintis atėjo man į galvą galbūt dėl to, kad mus vis labiau kamavo alkis. Tada motina man prisipažino: “Iš tiesų buvo sunku - ypač vieną kartą. Jau turėjau 9 vaikus, kai pajutau, jog pakeliui dešimtasis. Viena mūsų kaimynė pasakė man: “Frau Kronštainer, ir vėl - bet juk yra priemonių - ir aš jums galėčiau padėti...”Iš pradžių aš pasipiktinau - bet paskui mane apėmė pagunda - galbūt išties sutikti”. Aš baisiausiai išsigandau, kad apskritai apie tai galvoju. Bet kuo toliau, tuo labiau mane apėmė ta mintis ir vis aiškiau girdėjau kaimynės balsą: “Jau vos beišmaitinate savo devynetą vaikelių, o čia dar vienas - tai jau tikrai .badaus... badaus... badaus...”
Nežinojau, ką daryti - nesiryžau klausti nei tėvo, nei pono kunigo - iki tol išvis nežinojau, kad esama tokių slegiančių pagundų.
Kai visa tai pasidarė nebepakenčiama ir jau nebežinojau, kaip sau pačiai pagelbėti, palikau viską kaip stovi - tuo metu kaip tik viriau kažką ant plytos - ir tekina nubėgau į bažnyčią, suklupau prie DIEVO Motinos altoriaus ir ašarodama žvelgiau į ją nebylioje maldoje: “DIEVO Motina, ką gi man daryti, padėk gi man!” Ir man pasirodė, lyg ji pažvelgė į mane ir tarė: “Daryk kaip aš ir sakyk paprastai: Štai aš, VIEŠPATIES tarnaitė!”
Ir iškart viskas tapo aišku ir gera, ir aš vėl nuskubėjau namo prie plytos, niekam nė nepastebėjus. Ir tada gimei tu, Hermanai, dešimtas vaikas, ir mes visi džiaugėmės - o tai buvo kovo 25-oji, Marijos diena, Apreiškimo diena, apie ką Evangelijoje parašyta: “Štai aš, VIEŠPATIES tarnaitė”.
,,Šeima ir Tikėjimas“ Kaunas 1996, p.87

„Jūsų vaikai nėra jūsų. Jie - savęs išsiilgusio gyvenimo sūnūs ir dukros. Jie atėjo per jus, bet ne iš jūsų. Ir nors jie su jumis, jie jums nepriklauso. Jūs galite atiduoti jiems savo meilę, bet ne mintis, nes jie turi savąsias. Jūs galite priglausti jų kūnus, bet ne sielas, nes jų sielos gyvena rytojaus namuose, kurių jūs net svajonėse negalit aplankyti. Jei galite, stenkitės būti į juos panašūs, bet nesistenkite juos padaryti panašiais į save. Nes gyvenimas neina atgal ir negaišta vakarykštėj dienoj. Jūs - lankai, iš kurių lyg gyvos strėlės paleisti jūsų vaikai". Chalilis Džibranas

Vaikai, prie kurių gimimo prisidėjo ir kunigo Roberto įkalbinėjimai šeimoms turėti dar vieną vaiką.

TURINYS         ,,skrinskasETAgmail.com“