PRO VITA FOTO Galerija © ROBERTAS GEDVYDAS SKRINSKAS
MALDOS ŽYGIS UŽ GYVYBĘ  ŠIAULAI - KRYŽIŲ KALNAS 2000.05.31
MARCH FOR LIFE    LITHUANIA, SIAULIAI - HILL OF CROSSES 31.05.2000
Starts 3 P.M.at St Peter & Paule Siauliai cathedral with adoration Holy sacrament. 4 P.M.  march with prayers and religious songs, conducted by bishop Eugenijus Bartulis (about 12 km), 7 P.M. Holy Mass at Hill of Crosses.

2000 m. gegužės 31 d. 15 val. Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedroje prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. 16 val. J.E. Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis vadovavo maldos žygiui į Kryžių kalną. Šis maldos žygis - mūsų atgaila ir atsiprašymas Dievo už tai, kad milijonams pradėtų kūdikėlių patys tėvai neleidžia ateiti į pasaulį. 19 val. Kryžių kalne J.E. Šiaulių vyskupas vadovavo koncelebracinėms Šv. Mišioms atsiprašymo ir palaimos intencijomis. Nuotraukų autorius kun. Robertas Skrinskas.
kr1.JPG (15811 bytes)     kr2.JPG (17924 bytes)  kr3.JPG (12733 bytes)  kr4.JPG (16371 bytes) kr5.JPG (12733 bytes)   kr6.JPG (21881 bytes)  kr7.JPG (15092 bytes) kr8.JPG (13983 bytes)  kr9.JPG (19471 bytes)  kr10.JPG (13956 bytes)  kr11.JPG (27719 bytes) kr12.JPG (25305 bytes) kr13.JPG (19989 bytes)