Pro Vita © Parengė Robertas Skrinskas  Lietuvos naujųjų kankinių, įrašytų į Bažnyčios martirologą 2000 metais, sąrašas      

Vardas Pavardė Luomas Kankinystės m.  Vyskupija
1. Valentinas Balčius
2. Zenonas Baužys
3. Andrius Juknevičius
4. Kazimieras Lajauskas
5. Matas Lajauskas
6. Teofilius Matulionis
7. Konstantinas Paulavičius
8. Vladas Rakickas
9. Benediktas Andruška
10. Petras Auglys
11. Baltramiejus Auglys
12. Jonas Burneika
13. Severinas Buteikis
14. Adelė Dirsytė
15. Pranas Dovydaitis
16. Virginijus Jaugelis
17. Petras Kairys
18. Petras Paulaitis
19. Elena Spirgevičiūtė
20. Juozapas Usonis
21. Boleslovas Vėgėlė
22. Pranciškus Vitkevičius
23. Kazys Abakanavičius
24. Liudvikas Čepele
25. Jonas Didžiulis
26. Povilas Grakauskas
27. Petras Kėdainys
28. Petras Grigas
29. Petras Jasiūnas
30. Dominikas Juodiškis
31. Kazys Jurgevicius
32. Vincas Karaliūnas
33. Danielius Kulikauskas
34. Juozas Lisauskas
35. Jurgis Pajarskas
36. Jonas Pėža
37. Juozas Slėnys
38. Ignas Staškevičius
39. Bronius Tumonis
40. Jonas Valiulis
41. Jonas Vireliunas
42. Stanislovas Mačiulis
43. Zinaida-E. Seiliūnaitė-Kanevičienė
44. Juozas Žemgulys
45. Antanas Gudonis
46. Vytautas Kadžys
47. Julionas Kisielius
48. Romualdas Klieris
49. Ignas Rutkauskas
50. Pranas Smailys
51. Simonas Rapšys
52. Antanas Kurieckis
53. Juozas Jakaitis
54. Kazimieras Ciplys
55. Alfonsas Lipniūnas
56. Vytautas Samsonas
57. Fabijonas Kemėšis
58. Vladas Didžiokas
59. Vaclovas Dambrauskas
60. Paulius Racevičius
61. Klemenskas Arlauskas
62. Vincentas Borisevičius
63. Pranas Gustaitis
64. Jonas Ilskis
65. Petras Jasas
66. Justinas Juodaitis
67. Mykolas Jodokas
68. Antanas Kruša
69. Vladas Mironas
70. Jonas Novickis
71. Kazimieras Olšauskas
72. Pranciškus Ramanauskas
73. Jonas Staškevičius
74. Vladislovas Taškūnas
75. Hermenegildas Žvirgždinas
76. Valerijonas Vaitkevičius
77. Vaclovas Balsys
78. Danutė Burbaitė
79. Justinas Dabrila
80. Jonas Damijonaitis
81. Antanas Šapalas
82. Paulius Grablikas
83. Elena Klimaitė
84. Juozas Laukaitis
85. Juozapas Montvila
86. Jonas Petrika
87. Juozas Zdebskis
88. Boleslav Bazewicz
89. Kazimieras Burokas
90. Vincentas Godlevski
91. Henrykas Glebovičius
92. Adolfas Gruodis
93. Bronislavas Laurinavičius
94. Kleopas Laurinovičius
95. Karolis Lubianec
96. Jan Naumoviciz
97. Leonas Puciata
98. Mečislovas Reinys
99. Jonas Staškevičius
100. Vaclovas Stulginskis
101. Jonas Tutinas
102. Antanas Udalskis
103. Adomas Zaremba
104. Stanislovas Rimkus
105. Ambraziejus Jakavonis
106. Vladas Butvilą
107. Vytautas Cerneckis
108. Juozapas Gustas
109. Levas Karsavinas
110. Valerija Liktoraitė
111. Augustinas Piurko
112. Ignas Skrupskelis
113. Zigmunt Stankevič
114. Konstantinas Šakenis
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
vyskupas
kunigas
kunigas
vienuolis
kunigas
pasaulietis
kunigas
kunigas
pasaulietė
pasaulietis
vienuolis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietė
kunigas
kunigas
kunigas
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietė
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
pasaulietis
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
vyskupas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
vyskupas
kunigas
kunigas
pasaulietis
seminaristas
kunigas
pasaulietė
kunigas
kunigas
pasaulietis
kunigas
pasaulietė
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
pasaulietis
kunigas
kunigas
kunigas
arkivyskupas
kunigas
diakonas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
kunigas
pasaulietis
kunigas
pasaulietis
vienuolė
diakonas
pasaulietis
kunigas
pasaulietis
1941
1948
1941
1921
1941
1962
1941
1946
1951
1937
1932
1956
1942
1955
1942
1980
1937
1986
1944
1912
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1945
1941
1954
1941
1941
1941
1949-91
1947
1946
1949-56
1945-92
1949-69
1950
1952
1953
1941
1954
1959
1955
1950
1941
1949
1941
1970
1941
1951
1945
1941
1944
1952
1952
1941
1986
1942
1941
1943
1941
1941
1981
1942
1942
1942
1943
1953
1955
1941
1941
1943
1943
1945
1944
1961
1942
1958
1952
1951
1942
1942
1941
1941
Kaišiadorys
Kaišiadorys
Kaišiadorys
Kaišiadorys
Kaišiadorys
Kaišiadorys
Kaišiadorys
Kaišiadorys
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Kaunas
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Panevėžys
Šiauliai
Šiauliai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Telšiai
Vilkaviškis
Vilkaviškis
Vilkaviškis
Vilkaviškis
Vilkaviškis
Vilkaviškis
Vilkaviškis
Vilkaviškis
Vilkaviškis
Vilkaviškis
Vilkaviškis
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius