PRO VITA© Parengė Robertas Skrinskas    DISKRIMINACIJA

„Kiekviena šalis, kuri priima abortus, nemoko savo žmones mylėti, o naudoti bet kokį smurtą pasiekti ko jie geidžia.“ Motina Teresė
Negimusių kūdikių diskriminacijos pavyzdžiai:

VERGOVĖ

ABORTAI

Dred Scott 1857 m.  teismo nutartis

Roe vs. Wade nutartis

Juodaodis - ne asmuo.

Neginęs – ne asmuo.

Savininko nuosavybė.

Savininkės nuosavybė (Motinos).

Leidžiama pirkti – parduoti - nužudyti.

Leidžiama laikyti ar nužudyti.

Vergovės panaikinimo šalininkai  privalo savo moralės neprimesti vergvaldžiams.

Gyvybės gynėjai (pasirinkimo priešininkai) privalo savo moralės neprimesti motinai.

Vergovė yra legali.

Abortas yra legalus.

 

PRIEŽASTIS

ABORTAS

EUTANAZIJA

Norėjimas

nenorimas

nenorimas

Naudingumas

našta

našta

Tobulumo laipsnis

apsigimęs

 neįgalus

Amžius

per jaunas

per senas

Protingumas

dar nesąmoningas

jau nebe sąmoningas

Buvimo vieta

įsčiose

slaugos namuose

„Gyvenimo prasmingumas“

„dar neturi“ (Roe vs. Wade)

„jau nebeturi“ (Eutanazijos įstatymai)

Kaina

per daug vargingas

per daug vargingas

Skaičius

per daug vaikų

per daug senų

Vedybinė padėtis

netekėjusi

našlys/ė

 

AMERIKOS MEDICINOS ASOCIACIJOS ABORTŲ POLITIKA

NUO KADA ŽMOGAUS GYVYBĖ PRASIDEDA?

1871 m. Nuo prasidėjimo momento.

AMA 1967 ir 1970 m. nenurodo jokių mokslinių faktų apie žmogaus pradžią nuo prasidėjimo momento.

KAS YRA  ABORTAS?

1859 – „Nesuskaičiuojamų vaikų skerdynės; neįgaliotas žmogiškos gyvybės naikinimas.
1871 – „Naikinimo darbas. Wholesale negimusių kūdikių naikinimas.

1967 – nėštumo nutraukimas; sukeltas nėštumo užbaigimas.
1970 – medicininė procedūra.

KOKIA TURI BŪTI ABORTŲ ETIKA?

1871 – „Nežudysi. Šis įsakymas duotas visiems be išimties... neturi prasmės, kokioje išsivystymo stadijoje auka gali atvykti.“

1967- „Tai asmeninė ir moralinė nuostata, kuri visais atvejais turi būti sąlygojama pacientės ir gydytojo sąžinės.“

KAS TURĖTŲ ATLIKTI ABORTĄ?

1871 – „Būtų neteisėta ir neprofesionalu bet kuriam gydytojui paskatinti daryti abortą.“

1970 – „abortai turi būti atliekami tik prideramai licencijuoto gydytojo.“

KAS YRA GYDYTOJAS ABORTISTAS?

1871 – „melagingas brolijos narys; mokytas samdomasis žudikas; modernus Erodas; egzekutorius“.

1970 -  „sąžiningas praktikas, sąžiningas gydytojas.“

KAS TURI BŪTI DAROMA SU GYDYTOJAIS ABORTISTAIS?

1871 – „Šie žmonės turi būti pažymėti kaip Kainas buvo pažymėtas; jie privalo būti išstumti iš visuomenės.“

1970 – „Jiems turi būti leidžiama atlikinėti taip ilgai, kol turės vietą „akredituotoje ligoninėje.“

 

PARALELĖS TARP HITLERININKŲ GYDYTOJŲ    IR ŠIANDIENOS ABORTISTŲ

TADA

DABAR

„Gydytojas gali nutraukti nėštumą, kai ji „graso motinos gyvybei ar sveikatai ir  negimusio vaiko paveldimoms, ir perduodamoms ligoms.“ Vokietijos baudžiamasi kodas ir Hamburgo Eugeninis teismas 1933 m.

„Licencijuotas gydytojas teisėtai gali nutraukti nėštumą, jei jis tiki, kad nėštumas gali sunkiai paveikti motinos fizinę ar psichinę sveikatą, ar vaikas gali gimti su sunkia fizine ar psichine negalia.“ American Law Institute Model Penal Code, 1962.

„Tik `Vikietijos ar giminingo kraujo` asmenys gali būti piliečiai; tai neapima žydų.“ Reich Citizenship Law, 1935.

,,Žodis `asmuo` netaikomas negimusiam.“ JAV Aukščiausias teismas, Roe vs. Wade, 1973.

„Gydytojų valdžia didinama įtraukiant atsakomybę už „nepagydomų gailestingąją mirtį.“ Hitlerio eutanazijos įsakymas 1939 m. rugsėjis.

„Abortų sprendimas visuose savo aspektuose visų pirma yra neatskiriamas medicinos sprendimas ir atsakomybė už jį priklauso gydytojui. JAV Aukščiausias teismas, Roe vs. Wade, 1973.

„Gydytojas yra tiesiog instrumentas, kaip ir karininkas, kuris gauna įsakymą.“ Dr. Karl Brand, `Daktarų byla 1947.

„Gydytojas tėra tik jos sprendimo instrumentas.“ Dr. Bernard N. Nathanson, 1974.

„Žydų-bolševikų komisarai įkūnija atstumiančią pusžmonių (subhumanity) charakteristiką“. Dr. August Hirt, 1942.

„Pirmuosius 4,5 mėn. vaisius yra pusžmogis (subhuman) ir santykinai artimas audinio gabalui.“ Amitai Etzioni, Ph.D., 1976

„Tai nieko bendro neturėjo su žmonija - tai buvo masė. Aš retai mačiau juos kaip asmenis. Visuomet tai buvo milžiniška masė.“ Franc Stangle, buvęs Treblinkos vadas, 1971.

„Kas yra abortuotasis, tai yra protoplazminė masė, o ne tikra, gyva, auganti asmenybė.“ Drs. Walter Char & John McDermott, 1972.

„Kai tik žydai paliekami patys sau, jie neša brutalų vargą ir sugedimą. Jie yra gryni parazitai.“ Adolfas Hitleris, 1943.

„Parazitas gali įvykdyti žmogžudystę,  kokį dėmesį turi katalikiškas mąstymas ar įstatymas, suteikiantis vaisiui galimybę nužudyti savo motiną?“ dr. Natalie Shainess, 1968.

„Jei dabar nurodoma, kad žydai yra žmonės, tuomet aš tai atmetu pilnai.“ Antisemitinė kalba, Reichstagas, 1895.

„Tai yra laukinis ginčas, kad naujagimiai yra asmenys.“ Dr. Michael Tooley, 1972.

„59 tūkst. asmenų buvo ištuštinti liepos 31.“ Varšuva, 1942.

„Gimda buvo ištuštinta“. Dr. David Edelman & Colleagues, 1974 .

„Barono de Hirsch getas turi būti ištuštintas.“ Max Merten, 1943.

„ Gimdos ertmė buvo ištuštinta“. Dr. A. K. Mukerjee, 1973.

„Žydų elementų pašalinimas.“ Hans Frank, 1943

„Pradėjimo produktų pašalinimas.“ Dr. Thomas Dillon &Colleagues, 1974

„Injekcinis metodas yra visiškai beskausmis metodas.“  Dr. Adolf Wahlmann, 1945.

„Ištuštinti turinį be skausmo per 45 sekundes.“ Dr. Harvey Karman, 1972.

„Buchenvaldo aukų bandymai su dėmėtąja šiltine neparėjo veltui ir jie nemirė veltui... dėka šių eksperimentų buvo išgelbėti žmonės.“ Dr. Gebhard Rose. Gydytojų byla, 1947.

„dėka aborto įstatymų pakeitimo, vaisių, kaip vertingos tyrimo medžiagos paklausa didės.“ Dr. Leroy Jackson, 1975.

 (Šaltinis: "Love them both" Dr.&Mrs. J.C. Willke)
TURINYS Galite parašyti: ,,skrinskasETAgmail.com“