DOMEIKAVOS PARAPIJOS ISTORINIAI KADRAI     
Parengė, iš VHS juostų ir kitų formatų konvertavo ir į internetą sudėjo Domeikavos bažnyčios statytojas kun. Robertas Skrinskas


Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios kertinio akmens pašventinimas 1993-06-14

Domeikavos bažnyčios kertinio akmens pašventinimas.
Akmenį pašventino vysk. augziliaras Sigitas Tamkevičius. Dalyvavo kancleris kun. Rimantas Norvila, kariuomenės kapelionas kun. mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Lionginas Vaičiulionis, kun. Jonas Babonas, kun. Pranciškus Gaižauskas, domeikaviečiai. Šv. Mišias aukoja vysk. augziliaras Sigitas Tamkevičius, kurijos kancleris kun. Rimantas Norvila, kariuomenės kapelionas kun. mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Lionginas Vaičiulionis.
Filmavo Algimantas Vaikšnora.

1 dalis http://youtu.be/-8Nlltsm5_g
2 dalis http://youtu.be/1XLpuBGCnQE
3 dalis http://youtu.be/jwRuAxsXb04

Pirmą kartą Lietuvoje švenčiama Gyvybės diena

1998 m. balandžio 24 d. (penktadienį), 12:45 val. konferencija Domeikavos vid. mokykloje.
Mokinių koncertas: http://youtu.be/5syCOP_IwEg
konferencija: http://youtu.be/fsZTPHaHTF8
Balandžio 25 d. naktį (iš šeštadienio į sekmadienį) - atgailos adoracija bažnyčioje.
Balandžio 26 d. (sekmadienį) - 12 val. Šv. Mišios. Jas aukoja vysk. V. Michelevičius, mons. V. Jalinskas ir klebonas kun. R. Skrinskas http://youtu.be/XwitK6lZT-s
Memorialo aborto aukoms atminti šventinimas. Autorius tautodailininkas Adolfas Teresius: http://youtu.be/-i-QnlVnb-w
Pasaulio Gydytojų Federacijos Už Žmogaus Gyvybę Lietuvos asociacijos daktarų delegacija, vadovaujama Lietuvos asociacijos prezidentės gyd. doc. Alinos Šaulauskienės 1998-04-26 Domeikavoje, seniūnijos salėje suteikia kun. Robertui Skrinskui Gydytojų federacijos Už Gyvybę Garbės vardą. ,,Labiausiai  nusipelnęs Lietuvai žmogus, kovojant Už Gyvybę, yra kun. Robertas Skrinskas.“ Doc.Alina Šaulauskienė. https://www.youtube.com/watch?v=Ri_Jc22SmWg

 

Domeikava. Paminklo KGB aukoms pašventinimas 1999 m.

Pašventino mons. Vytautas Kazlauskas. Autorius - V. Žilinskas. Sponsorius Algimantas Vaikšnora. http://youtu.be/qaUXTw5PoLc

Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios konsekracija 2006-07-02

Konsekravo arkiv. metropolitas Sigitas Tamkevičius.
1 dalis http://youtu.be/oMHI8JPkgUo
2 dalis http://youtu.be/7aai1nAkHr8
3 dalis http://youtu.be/MKfaPx9sw_s


Medžiugorjės piligrimai Domeikavos bažnyčioje 2007 m.

Dalyvavo žygio organizatorė Adelė Taparauskienė, dainavo Jūratė Dailydėnienė. http://youtu.be/VOjBlUqreho
 

Būkime Blaivūs! knygos pristatymas 2011-09-21

2011 m. rugsėjo 21 d., trečiadienį, 16 val. kun. Roberto Skrinsko knygos „Būkime blaivūs!" pristatymas. Kaunas, Vysk. Motiejaus Valančiaus namai.
Pristatyme dalyvavo arkiv. Sigitas Tamkevičius, Doc. Aurelijus Veryga, etnologas Aleksandras Žarskus, kraštotyrininkas Antanas Pocius, domeikaviečiai ir svečiai. http://youtu.be/Thoj3DBlV7w