ŠV. KOTRYNOS TEKAKVITOS (TEKAKWITHA) LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šv. Kotryna, skaistumo lelija, melski už mus.
Šv. Kotryna, Jėzaus širdies paguoda,
Šv. Kotryna, visų indėnų šviesuly,
Šv. Kotryna, kenčiančiųjų drąsa,
Šv. Kotryna, Jėzaus kryžiaus mylėtoja, melski mus.
Šv. Kotryna, persekiojamųjų tvirtumo gėle,
Šv. Kotryna, pagundų nugalėtoja,
Šv. Kotryna, kantrybės kančioje pilnoji,
Šv. Kotryna, nekaltybę persekiojimuose išsaugojusi,
Šv. Kotryna, daugumą indėnų į tikrąjį tikėjimą per savo meilę Švč. Mergelei Marijai atvedusi,
Šv. Kotryna, Jėzų Švč. Sakramente mylėjusi,
Šv. Kotryna, atgailos mylėtoja,
Šv. Kotryna, visose maldose ištvermingoji,
Šv. Kotryna, kuri mėgai melstis rožinio maldą už visus žmones,
Šv. Kotryna, visų dorybių savo žmonėms pavyzdy,
Šv. Kotryna, nuolankioji ligonių patarnautoja,
Šv. Kotryna, kurios nuolankia meile džiaugėsi angelai,
Šv. Kotryna, kurios šventa mirtis suteikė stiprybės visiems indėnams pamilti Viešpatį Jėzų ir Jo Motiną Mariją,
Šv. Kotryna, kurios randuotas veidas po mirties virto gražiu,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melskimės. O Jėzau, davęs šv. Kotryną indėnams kaip skaistumo pavyzdį, mokyk visus žmones mylėti skaistumą ir džiuginti savo Nekaltąją Motiną Mariją per šventąjį žiedą, Kotryną Tekakvitą, ir savo šventąjį Kryžių. Amen.

Balandžio 17 d. minima šventoji Kateri Tekakwitha (Kotryna Tekakvita, 1656—1680).
Pirmoji indėnų tautybės šventoji
. Iš anglų kalbos vertė Mantas Kievišas