NUSIŽEMINIMO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Tėve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų.

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, išklausyk mane!
Nuo troškimo būti vertinamu išlaisvink mane, Jėzau!
Nuo troškimo būti mylimu
Nuo troškimo būti aukštinamu
Nuo troškimo būti gerbiamu
Nuo troškimo būti giriamu
Nuo troškimo būti mėgstamu labiau nei kiti
Nuo troškimo būti klausiamu patarimų
Nuo troškimo būti pripažintu
Nuo baimės būti žeminamu
Nuo baimės būti niekinamu
Nuo baimės būti atstumiamu
Nuo baimės būti šmeižiamu
Nuo baimės būti užmirštu
Nuo baimės būti išjuokiamu
Nuo baimės būti plūstamu
Nuo baimės būti įtarinėjamu
Kad kiti būtų mylimi labiau nei aš, suteik man malonę to trokšti, Jėzau!
Kad kiti būtų vertinami labiau nei aš,
Kad kiti žmonių akyse augtų, o aš mažėčiau,
Kad kiti būtų pasirinkti, o aš nustumtas į šoną,
Kad kiti būtų giriami, o aš pamirštas,
Kad kitiems būtų pirmenybė prieš mane visame kame,
Kad kiti galėtų tapti šventesniais už mane, o aš tapčiau toks šventas, koks tik galiu būti,