Šventojo Tomo Moro litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Kankinių Karaliene, melski už mus!

Šventasis Tomai Morai, melski už mus!
Šv. Tomai Morai, Kristaus kančios garbintojau,
Šv. Tomai Morai, teikęs maldai pirmenybę prieš visus kitus pasirinkimus,
Šv. Tomai Morai, niekada neišleidęs iš akių mirties,
Šv. Tomai Morai, aiškiai suvokęs gyvenimo trapumą,
Šv. Tomai Morai, Bažnyčios gynėjau,
Šv. Tomai Morai, ugningasis dangiškojo Tėvo Bažnyčios tarne,
Šv. Tomai Morai, drąsusis kankiny, ištikimas Kristui ir Jo Bažnyčiai,
Šv. Tomai Morai, atsidavęs sutuoktini ir tėve,
Šv. Tomai Morai, tobulas draugystės pavyzdy,
Šv. Tomai Morai, nepaveikiamas papirkinėtojų,
Šv. Tomai Morai, įsipareigojęs siekti bendrojo gėrio,
Šv. Tomai Morai, gerbęs pasaulietinę ir dieviškąją teisę,
Šv. Tomai Morai, visada atsargus naudos ir prielaidų klausimais,
Šv. Tomai Morai, sąžiningas ir nepriekaištingas teisėjau,
Šv. Tomai Morai, gerasis žemiškojo karaliaus tarne, bet pirmiausia Dievo tarne,
Šv. Tomai Morai, nepažįstantis puikybės,
Šv. Tomai Morai, neapkęsdavęs neveiklumo,
Šv. Tomai Morai, džiaugsmingas ir pilnas linksmybės,
Šv. Tomai Morai, dosnus visiems,
Šv. Tomai Morai, nepažįstantis godumo,
Šv. Tomai Morai, visuotinis neturtingųjų globėjau,
Šv. Tomai Morai, protinę negalę turinčių žmonių drauge,
Šv. Tomai Morai, gamtos mylėtojau ir gyvūnų globėjau,
Šv. Tomai Morai, garsusis taikdary,
Šv. Tomai Morai, užguitųjų vaduotojau,
Šv. Tomai Morai, politikų globėjau,
Šv. Tomai Morai, mūsų globėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Tomai Morai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie, davęs savo tarnui šv. Tomui Morui drąsos išlikti ištikimam savo sąžinei, kuri buvo išugdyta pagal Tavo šventosios Katalikų Bažnyčios mokymą, prašome Tavęs suteikti mums drąsos sekti jo pėdomis, kad, teikdami maldai pirmenybę prieš visus kitus dalykus ir tvirtai iki pabaigos laikydamiesi ištikimybės Kristui ir Jo Bažnyčiai, galėtume pelnyti amžinąjį atlygį. Amen.

Šventasis Tomas Moras (Thomas More) 1478 - 1535 m. Londonas, Jungtinė Karalystė
Visuomenės, valstybės, teisėsaugos tarnautojų, teisininkų ir politikų, patėvių ir įsivaikintų vaikų, sunkumuose esančių santuokų, našlių globėjas.
Vertė iš anglų kalbos Lukas Osipovič