ŠVENTOJO GABRIELIAUS POSSENTI LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija,
Šventoji Marija, Sopulingoji Motina,
šv. Kryžiaus Pauliau,
Šventasis Gabrieliau Possenti nuo Sopulingosios Motinos,
Šv. Gabrieliau, Mergelės Marijos pamiltasis,
Šv. Gabrieliau, mylimasis Sopulingosios Motinos sūnau,
Šv. Gabrieliau, tikrasis šv. Kryžiaus Pauliaus sekėjau,
Šv. Gabrieliau, neeilinis jaunuoli,
Šv. Gabrieliau, tyrumo angele,
Šv. Gabrieliau, nekaltumo pavyzdy,
Šv. Gabrieliau, tikrasis skaistumo pavyzdy,
Šv. Gabrieliau, nekaltumo veidrodi,
Šv. Gabrieliau, atgailos kankiny,
Šv. Gabrieliau, ištikimasis iki galo,
Šv. Gabrieliau, mylėjęs Jėzų ir Mariją,
Šv. Gabrieliau, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Gabrieliau, paklusnumo puošmena,
Šv. Gabrieliau, tobulai paklusnusis,
Šv. Gabrieliau, turtingasis visomis dorybėmis,
Šv. Gabrieliau, visada nuolankusis,
Šv. Gabrieliau, kančių šventasis,
Šv. Gabrieliau, kryžiaus mylėtojau,
Šv. Gabrieliau, paslėptasis Kristaus žaizdose,
Šv. Gabrieliau, gyvenęs Kristaus kančia,
Šv. Gabrieliau, abejojančiųjų šviesa,
Šv. Gabrieliau, engiamųjų išlaisvintojau,
Šv. Gabrieliau, galingasis globėjau,
Šv. Gabrieliau, jėga prieš demonus,
Šv. Gabrieliau, katalikiškojo jaunimo globėjau,
Šv. Gabrieliau, kenčiančiųjų viltie,
Šv. Gabrieliau, klaidų išsklaidytojau,
Šv. Gabrieliau, ligonių sveikata,
Šv. Gabrieliau, meilės angele,
Šv. Gabrieliau, mylintis gynėjau,
Šv. Gabrieliau, mirštančiųjų parama,
Šv. Gabrieliau, naudingasis palaikytojau,
Šv. Gabrieliau, nuostabusis stebuklų tarpininke,
Šv. Gabrieliau, nuvargusiųjų poilsi,
Šv. Gabrieliau, pasiklydusių vadove,
Šv. Gabrieliau, persekiojamųjų padėjėjau,
Šv. Gabrieliau, rūpestingoji priebėga,
Šv. Gabrieliau, vargšų drauge,
Šv. Gabrieliau, palaiminimas visiems,
Šv. Gabrieliau, Pasionistų garbe,
Šv. Gabrieliau, visų savo gerbėjų puošmena,
Šv. Gabrieliau, Bažnyčios pergale,
Šv. Gabrieliau, tobulumo pavyzdy,
Šv. Gabrieliau, stebuklų darytojau,
Šv. Gabrieliau, jaunimo globėjau,
Šv. Gabrieliau, dvasininkų globėjau,
Šv. Gabrieliau, studentų globėjau,
Šv. Gabrieliau, mūsų gynėjau ir saugotojau,
Kaip gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą?
Laikydamasis Tavo žodžių
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Viešpatie Jėzau Kristau, užtariant tavo Skausmų Motinai ir Šv. Gabrieliui, suteik mums malonę, kad visada išvengtume nuodėmių, kad būtume patraukti prie tavo ir tavo Motinos meilės ir visada būtume pavyzdys kitiems. Mes to prašome, kad vieną dieną taip pat galėtume būti su tavimi, tavo Motina ir Šv. Gabrieliumi Danguje. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Vasario 27 d. Šventasis Gabrielius Possenti nuo Sopulingosios Madonos, pasionistas
1838-1862, Italija

iš anglų ir slovakų kalbų vertė kun. MMSJ